.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Sveriges ekonomiska framgångar, möjligheter och problem

Ämne: Ekonomi
| Mer

Vad gjorde Sverige till ett rikt land?

Investeringar
Sverige har alltid haft stora naturtillgångar; men innan man hade tillräckligt stort realkapital utnyttjades bara en liten del av tillgångarna. Sverige ville industrialisera sig, men vårt egna realkapital var inte tillräckligt. Andra länder, framförallt England som redan var industrialiserat, hade bra ekonomi samt ett riskfritt kapital såg möjligheterna med Sveriges rika naturtillgångar och möjligheterna till industrialisation. De såg att det kunde bli en guldgruva. Därför investerade England och andra industrialiserade länder i Sverige och gav på så sätt tillgång till ett bra realkapital. Det var framförallt det som lade grunden till Sveriges lätta och jämförelsevis problemfria industrialisering, eftersom de inte hade tvingats arbeta fram pengarna för realkapitalet själva.

Strukturrationalisering
Åren innan de utländska investeringarna bestod Sverige till största delen av bönder. Den stora förändringen kom dock när Sverige började industrialiseras. Det resulterade nämligen i att framförallt bondgårdarna industrialiserades. Antalet bönder minskade snabbt, men de bondgårdar som var kvar blev många gånger effektivare. Bönderna som gav upp sina gårdar började istället arbeta på alla nya fabriker. Om man jämför med idag, så finns det otroligt få bondgårdar jämfört med för 100 år sedan. Dock har gårdarna blivit ännu mer effektiva, så att det egentligen inte behövs några fler. VI har tillräckligt många för att försörja hela Sverige plus att en del av det kan exporteras. Istället för en massa bönder har vi istället en stor tjänstesektor. Det är där den största delen av arbetskraften ligger idag.

Sysselsättning
I och med att Sverige industrialiserade sig krävdes det också att flera och bättre utbildningsmöjligheter skapades. Sverige satsade därför stora summor pengar på utbildning och gör det än idag. P g a det breda kunnandet i landet och att sån stor majoritet av befolkningen kan läsa, skriva och har gått minst 9 grundskoleår har det skapats många arbetsmöjligheter.

Martin Luther
Den större delen av den Svenska befolkningen var vid den här tiden mycket troende. Martin Luther skapade ideologin att den som arbetar syndar inte. När Luthers lära kom till Sverige blev den genast populär och ökade arbetstakten och arbetstiderna. Ingen som trodde på en högre makt ville synda och därför lade man manken till och arbetade hårt livet ut.

Krig (indirekt)
Efter världskrigen var de flesta industrialiserade länderna i Europa tvungna att bygga upp sina länder från krigets förstörelse. Detta orsakade att de inte kunde lägga ner pengar på industriell tillväxt och därmed blev exporten lidande. De länder som förut hade importerat varor från de ledande exportländerna, började nu istället importera från Sverige. Detta bidrog till en enorm uppåtpush för Sveriges ekonomi eftersom mer arbetskraft behövdes när efterfrågan på varor ökade.

Vilka problem och möjligheter brottas svensk ekonomi med idag?

Trender i dagens samhälle visar bland annat att företag flyttar tillverkning och försäljning utomlands (multinationella) p g a att arbetskraften i fattigare länder är mycket billigare samt att skatterna inte är lika höga. På det sättet sparar man mycket pengar. En annan fördel är att man kommer närmare marknaden och kunderna. Andra trender idag visar att de följande generationerna med ungdomar håller på att bli mindre arbetsvilliga och “förslappade”. De lägger inte någon större vikt vid sin utbildning eller vid att planera sin framtid.
Eftersom Sverige nuförtiden är ett protestantiskt land, finns det inte många troende kvar. I och med att tron förlorade sin makt, slutade man också tro på Luthers lära, och arbetslusten minskade.
En annan ganska moderna trend hos unga är att åka utomlands för att studera eller skaffa arbete. Möjligheterna för detta är så mycket större idag, och på det sättet förloras den svenska arbetskraften till utlandet. Idag är det också svårigheter med att anställa folk till företag i och med att LAS förser arbetena med ett skydd som i sin tur gör att företagen inte kan bli av med “oönskad” personal så enkelt som dom kunde ha velat. Istället för att anställa ny personal och sedan riskera att inte kunna bli av med dom, satsar företagen på konsulter; personer med snäppet dyrare avgifter men som saknar säkerheten. Det är förmodligen en bidragande orsak till att arbetslösheten i Sverige har ökat drastiskt de senaste årtiondena.
Några föregångar av dagens “förslappade” ungdomar lever en stor del av sitt liv på bidrag. Om man ser det ur en lite annan synvinkel så är det personerna med arbete som förser bidragsmottagarna med mat och husrum. Idag tillämpar vi den s k Robin-Hoodverksamheten och har väldigt höga skatter för att det sedan ska delas ut till dom som har det sämre ställt. Det var i grunden ett väldigt bra projekt, men ju mer och mer folk sätter sig in i bidragssystemet, desto mindre initiativtagande blir de till att skaffa ett arbete. De tänker att de egentligen inte behöver ett arbete, för man kan lika gärna vara hemma och ändå få “betalt”.
Det är egentligen ganska svårt att komma fram med en lösning som är garanterad att hålla i längden, men ett alternativ skulle kunna vara att man slutar att ge ut bidrag till var och en som ansöker. Man skulle kunna göra en undersökning på varje sökande och se om personen försökt skaffa ett jobb. Om de inte gjort det, men har en giltig anledning till att inte söka arbete t ex om de inte är kapabla till det p g a handikapp eller dyl, så är det självklart att de ska få bidrag. Om personerna däremot inte försökt söka jobb eller bara gjort det en eller två gånger så borde inte det ge dom en rättighet att få leva på bidrag. Sen finns det självklart personer som verkligen ansträngt sig och sökt hundratals jobb, men aldrig fått något. Detta är en av de större problemen, och en möjlig lösning skulle vara att man ökar samarbetet med andra länder, så att man kan söka arbete i närliggande länder utan att behöva pendla med flyg eller tåg var och varannan dag, vilket skulle kosta en förmögenhet i längden. Nuförtiden ökar möjligheterna väldigt snabbt när det gäller att arbeta hemifrån. Om några år kommer det nog inte alls vara så svårt att sitta hemma vid datorn och ändå kunna utföra arbete i andra länder. Det förekommer redan nu i stor utsträckning, men det skulle kunna utvecklas ännu mer. För om man ser i globalt perspektiv, så finns det alltid arbete som måste göras. Sen är det ju inte alla jobb som kan utföras via datorer, men det skulle bli så mycket enklare om man bara kunde fördela arbetskraft och arbeten jämnt.

Sveriges ekonomiska framgångar, möjligheter och problem, 3.3 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Sveriges ekonomiska framgångar, möjligheter och problem


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Sveriges ekonomiska framgångar, möjligheter och problem eller som på något sätt är relaterade med Sveriges ekonomiska framgångar, möjligheter och problem.

Kommentera Sveriges ekonomiska framgångar, möjligheter och problem

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2