.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Sveriges Radio

Ämne: Samhälle
| Mer

1. Hur styrs och ägs företaget?

SR är ett aktiebolag som ägs av en stiftelse. Bolagets styrelse består av olika representanter för folkrörelser, intresseorganisationer och fackföreningar. Företaget styrs av en Verkställande Direktör utsedd av styrelsen. Förvaltningsstiftelsen äger de två andra public service-företagen, SVT och UR.

2. Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för företaget.

Sveriges Radio är ett oberoende radioföretag i allmänhetens tjänst och står fri från politisk, kommersiell och annan påverkan. Det innebär att inga utanför Sveriges Radio kan bestämma över innehållet i programmen. I sändningstillståndet, utfärdat av regeringen 2002, fastslås att SR ska erbjuda publiken det mest innehållsrika och kvalitativa utbudet tack vare den bästa ljudkvalitén, effektiv organisation och kompetenta arbetare som kan möta publikens skiftande behov och genom en decentraliserad programproduktion. Lyssnarna ska engageras och ges de insikter som krävs för att kunna verka som medborgare. Genom att anpassa sändningarna för såväl de stora som små grupperna i samhället, att sända på minoritets- och invandrarspråk och genom att nå lyssnarna via flera olika distributionsvägar ska SR verka för att minska informationsklyftorna i samhället. Sveriges Radio ska även värna om den svenska kulturen, musiken och språket. Sveriges Radio verksamhet präglas av Öppenhet, Lust och Kvalitet.
Flera lagar gäller också för Sveriges radio, såsom Yttrandefrihetsgrundlagen & Radio& TV-lagen. Sveriges Radio är skyldigt att hävde de demokratiska fri- och rättigheterna och alla människors lika värde. Om en lyssnare tycker att ett program strider mot SR:s sändningstillstånd kan lyssnaren anmäla inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv.

3. Ta reda på hur ekonomin ser ut. I Sveriges radio förekommer inte reklam. Är det bra eller dåligt.

Det är naturligtvis väldigt bekvämt för lyssnarna att radioprogrammen inte behöver avbrytas av reklam. Programmakarna är oberoende av kommersiella intressen och kan istället rikta in sig på att göra den sortens program de vill göra och tror allmänheten behöver och uppskattar och kan på så sätt göra mer seriösa och informativa program. En stor nackdel är att man själv inte kan bestämma om man – eftersom det finansieras av avgifter – själv vill betala för det.
Den reklamfinansierade stationen kan styras av kapitalstarka intressen och vissa personer kan få väldigt starkt inflytande över radion och media i allmänhet, vilket inte den licensfinansierade radion på samma sätt riskerar. Men genom att finansieras av olika företag blir den reklamfinansierade kanalen mer fri eftersom man har flera olika finansiärer.
Den reklamfinansierade radion blir också mer lyssnarvänlig eftersom kanalens antal lyssnare ligger till grund för reklamintäkter, intäkter som kanalens överlevnad beror på. Man kan se det som att reklamkanalerna ger lyssnarna vad de vill ha medan SR ger lyssnarna vad de tycker att de borde vilja ha. I reklamfinansierad lokalradio får även småföretagare ur det lokala näringslivet möjligheten att föra ut sitt budskap till människor i närheten.

Jag tycker att det är bättre med reklamfinansierade kanaler. Framför allt för att man då själv kan välja vilka man vill stöda (lyssna på och därför öka lyssnarantalet och kanalens lyssnarintäkter) istället för att tvingas betala för nåt man kanske inte ens använder. Dessutom blir reklamfinansierade stationer bättre eftersom de alltid måste kämpa för att få så mycket lyssnare som möjligt för att hålla sig kvar i branschen.

4. Ta reda på vilka och hur många som arbetar på Sveriges radio. Hur ser fördelningen ut.

Sveriges Radio har 1 908 anställda. Av dessa är 57 procent män och 43 procent kvinnor. Utöver dem finns för närvarande 216 projektanställda och 307 tillfälligt anställda. Frilansare förekommer också. I riksdagen bestämdes att SR de närmsta åren ska satsa på utomstående medverkande. Senaste året betalades 250 miljoner kronor till utomstående medverkande, t ex musiker, skådespelare, författare, dramatiker, frilansjournalister mm. Det motsvarar en lönekostnad för ytterligare ca 850 personer på heltid.

5. Vilka är grundförutsättningarna för public serviceuppdraget och varför är dessa viktiga?

Grundförutsättningarna för public serviceuppdraget är att företaget står fritt från kommersiella och politiska intressen. Finansieringen tryggas genom licensavgifter. Eftersom man vet hur mycket pengar man får in i företaget kan man enklare planera verksamheten.

6. Ta reda på hur medieanvändningen ser ut och hur lyssnandet är fördelat på kanaler och åldrar.

Över hälften av Sveriges befolkning i åldrarna 9-79 år, 50,3 procent, lyssnar dagligen på Sveriges Radio. Jämförelsevis lyssnar ungefär 33% dagligen på någon av de kommersiella kanalerna. Överlägset störst är P4 som varje dag hörs av 34,6% av befolkningen medan bara 1,8% av svenskarna rattar in P2 på en daglig basis. Studerar man diagram över SR:s lyssnare ser man att ju äldre en person är desto mer lyssnar personen i allmänhet på radio. 80% av befolkningsgruppen människor mellan 65-79 lyssnar på radio dagligen, sen sjunker siffran stadigt samtidigt som åldrarna ner till bara 18% för ungdomar mellan 9-19 år. Svenskar under 35 år lyssnar mer på kommersiell radio än på SR.

| Mer
Betygsätt Sveriges Radio


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Sveriges Radio eller som på något sätt är relaterade med Sveriges Radio.

Kommentera Sveriges Radio

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2