.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Symbolisk interaktionism.

Ämne: Samhälle
| Mer

Namnet antyder på hur mänsklig interaktion fungerar med hjälp av symboler som har betydelse.
Denna riktning vill visa vikten av Verstehen.
SI anser att den sociala ordningen skapas av människorna tillsammans i en växelsamverkan arbetar fram vad vi kallar kultur i ett antal olika sociala tillfällen. Detta är unikt bland levande varelser, människan är en tolkande varelse som kan sätta olika betydelser på sin omvärld. Samt att välja att agera utifrån dessa tolkningar. Människan är även en social varelse, väljer vi att ta del av gemenskapen av andra människor. Oundvikligen är att det mest viktigaste att vara människa inkluderar att vi sätter olika stämplar på varann. Allt vi visar upp offentligt säger ju vad vi är för typ av människa. Språket är den allra viktigaste källan till symbolisk betydelse, men även hur vi är klädda, uttryck och lukt är också viktiga. Sociala möten oavsett vilket syfte de har, oundvikligen innefattar en analys av den andre hur vi är som människa och tilldela oss en identitet. Vi lär oss tidigt att skapa eller manipulera de andras syn på oss. Vi lär oss att bli aktörer på livets teater, men vi skriver våra egna repliker. Men även hittar rekvisita som skall hjälpa oss i den egna rollen.
Goffman använder sig av teatermetaforen för att tydliggöra detaljerna för de små lokala mötena.
Han kallar hela denna process för dramaturgi.
Enligt SI är vår identitet hur vi upplever oss själva beroende till stor del av hur vi beter oss under
de olika sociala mötena under livet. Vi ser på oss själva som vi gör på grund av vi har en självbild, som bekräftas eller ändras av de som är närvarande vid mötena.
Somliga är alltid närvarande ( föräldrar, syskon, vännerna etc.) vid “uppträdandena” medan andra ser oss vid enstaka tillfällen.

Fenomenologisk sociologi.

FS menar att livsvärlden är en osäker riktning av gemensamma betydelser som hela den sociala gruppen delar. Det är denna delade uppfattningen av det sunda förnuftet, det vi tar för givet angående samhället, andra människor och resten av världen. I verkligheten av det sociala baserat på dessa gemensamma härskande antaganden och koncepten. Den sociala ordningen kommer då bara att upprätthållas så länge dessa idéerna delas av kollektivet. Det är endast genom kraftiga ansträngningar som en fenomenolog kan utveckla detta för att se den verkliga naturen av socialt liv. Den grundläggande strukturen av det sociala ligger enbart hos handlingarna vid stadfästelsen eller uttydningen av betydelsen.
Fenomenologen anser att den omdiskuterade Positiva sociologin lider av samma sunda-förnuft-vanföreställning som vanligt folk har.
Människan engagerar sig i det ständiga flödet av handlingar, vilka äger rum med ständigt användande av praktisk kunskap. Lika viktigt är den handling att fenomenologen envisas att vi skall förstå de socialt givna reglerna i deras rätta sammanhang. Alla ska ta del av det sociala kollektiva som i första hand består av de delade universella betydelserna.

Symbolisk interaktionism., 1.5 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Symbolisk interaktionism.


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Symbolisk interaktionism. eller som på något sätt är relaterade med Symbolisk interaktionism..

Kommentera Symbolisk interaktionism.

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7