.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Syror

Ämne: Kemi
| Mer

Saltsyra HCl

Egenskaper: är som koncentrerad mycket starktfrätande och en luktlös gas. Öppnar man en flaska med saltsyra avgår vätekloridgas som drar till sig luftens fuktighet och bildar en vit rök. Denna gas har som förmåga att fräta på näsans slemhinnor.
Användning: Utspäd saltsyra finns bland annat i magsaften. Den finns också i mineralfoder och för att tvätta bort kalkbeläggning på hus, man kan också ta bort oxidbeläggningar.

Svavelsyra H2SO4

Egenskaper: Denna syra är mycket tjock, trögflytande och en väldigt stark syra. Den är både lukt och färg lös.
Användning: Den används till att suga ut fuktigheten ur luften och andra gaser. Eftersom att den suger åt sig vatten bra.
Om den kommer ikontakt med ett ämne som innehåller kol (t.ex. Socker/trä/tyg) förkolnas det ämnet och det blir bara kolet kvar resten fräts bort.
Både svavelsyra och salpetersyra används till tillverkning av gödselmedel, färgämnen och sprängämnen. Man kan också ta bort oxidbeläggningar med den.

Salpetersyra, HNO3

Egenskaper: Den är starktfrätande och har en stickande lukt. Kommer den i kontakt med organiska ämnen färgas de gula.
Övrigt: Salpetersyra innehåller grundämnena väte, kväve och syre. Och när syran kommer i kontakt med vissa metaller (t.ex. koppar) bildas en rödbrun giftig gas. Denna gas består av kväveoxider och brukar därför kallas nitrösa gaser.

4. Ge exempel på svagasyror.
Svar: I matlagning används ofta frukt eller bär som innehåller bla. Citronsyra, vinsyra, oxalsyra, äpplesyra och askorbinsyra. Ättika används för att konservera gurka mm.
5. Veta vilken jon det finns i alla sura ämnen.
Svar: Vätejonen H+

6. Veta att motsatsen till surt är basiskt.

7. Ge exempel på ämnen i vår vardags miljö som är baskiska.
Svar: Te x. är tvål, rengöringsmedel och tvättmedel ofta basiska. Andra saker är te x. kalkvatten, ammoniak natriumhydroxid, gips och kalciumkarbonat basiska ämnen.

8. Veta vad basiska ämnen har för gemensamma egenskaper.
Svar: Alla basiska ämnen har pH värde över sju, många basiska ämnen är frätande.

9. Kunna namn formel och egenskaper på några basiska ämnen.
Svar:

Natrium, Na

Egenskaper: natrium är en mycket mjuk metall så man skära i den med en kniv. Då får den en metallglans men natrium oxideras väldigt fort av luftens syre. Natrium har lägre densitet än vatten och därför sker en väldigt kraftig reaktion när den kommer i kontakt med vatten. Och Natriumhydroxid + väte bildas.

Natriumhydroxid, NaOH

Egenskaper: Är ett vitt fast ämne som är väldigt basiskt. (Säljs som kausisk soda). Löses den i vatten bildas natronlut som är mycket frätande.
Användning: Till tillverkning av tvål och pappersmassa. Man kan använda den till att lösa proppar av fett och matrester i avloppsrör. Och till att lösa upp målarfärg.

Kaliumhydroxid, KOH

Egenskaper: Är ett vitt fast ämne som påminner om Natriumhydroxid.
Användning: Vid framställning av sopa.

Kalciumhydroxid, CaOH2

Egenskaper: Denna metall reagerar också med vatten som Natrium fats inte lika häftigt. Vid reaktionen bildas kalciumhydroxid och väte. Om man löser kalciumhydroxid i vatten bildas kalkvatten.
Användning: Används tillsammans med soda och vatten till luten som man lägger lutfisk i.

Ammoniak, NH3

Egenskaper: Ammoniak är en lätt gas som är stickande, och angriper slemhinnor och lungor om man andas in den i för stora mängder.
Användning: Den används i vissa rengörningsmedel. Och till tillverkning av gödselmedel och salpetersyra. Den används även till kylmaskiner och isbanor när den är flytande som den blir vid minus 33,4 grader. Man kan även pigga upp utslagna boxare med ammoniak eftersom att den gjorde dom så chockade.

10. Veta vilken jon som finns i alla basiska ämnen.
Svar: hydroxidjonen OH-

11. veta pH värdet för sura, neutrala och basiska ämnen.
Svar: sura: under 7 neutrala: 7 basiska: över 7

12. Känna till olika pH indikatorer.
Svar: lackmus, universalindikator, BTB och fenotafin.

13. Veta vad som menas med en oxid.
Svar: När syre slår sig samman med ett annat grundämne bildas en oxid.

14. Ge exempel på olika sura och basiska oxider.
Svar:
Sura: kolsyra och svavelsyra. (Ofta icke- metaller)
Basiska: magnesiumhydroxid och kalciumhydroxid. (metaller)

15. Veta hur olika sura och baskiska ämnen påverkar naturen.
Svar: Te x. Orsakar oljan som används i värmepannor och dieselmotorer försurning. Eftersom att den innehåller svavelsyra som tillsammans med luftensfuktighet bildar svavelsyra som är mycket frätande.
Koldioxiden som åker ut ur bilarna bidrar också till försurningen.

För att stoppa detta brukar man använda basiska ämnen för att få pH värdet mer neutralt.

16. Veta vad du själv ska tänka på för att minska risken att bli skadad av farliga ämnen.

17. Vad samhället gör för att minska skadorna i miljön.

Syror, 2.8 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Syror


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Syror eller som på något sätt är relaterade med Syror.

Kommentera Syror

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2