.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Texas

Ämne: Geografi
| Mer

Texas är en stat i södra USA, belägen vid mexikanska golfen. Texas är till arean USAs näst största delstat på sina 692000 kvadratkilometer. Det bor 17 miljoner invånare i Texas. Texas gränsar norrut mot Oklahoma, åt nordost mot Arkansas, åt öster mot Louisiana, åt sydväst mot Mexiko och åt väst med New Mexico. Den norra gränsen är bildad av Red river, den östra av Sabine River och Rio Grande gränsen till Mexiko. Huvudstaden Austin med 466000 innevånare ligger vid Colorado floden. Andra stora städer är Dallas 1 miljon inv., Houston 1,6 miljoner inv som med storstads region är USAs tionde största stad, Forth Worth, El Paso, San Antonio.

Natur

Kustslätten vid Mexikanska golfen är flack och utmärks av sumpmarker och sandbarriärer närmast havet. Innanför utbreder sig de inre bördiga slätterna, som upptar större delen av statens yta. I västra Texas avlöses dessa av de torra och flacka högslätterna. Längst i väster når utlöpare från Klippiga bergen in i Texas, högst når Guadalupebergen, 2667 meter över havet. Guadelopebergens nationalpark är en turistattraktion. Klimatet varierar mellan olika delar av Texas. Galveston vid kusten har ett subtropiskt klimat med medel temperaturer i Januari på 13 C och Juli på 29 C. Årsmedelnederbörden är drygt 1100 mm. Motsvarande värden för El Paso längst i väster, som har ett ökenartat klimat, är 7 C i Januari och 27 C i Juli samt en års nederbörd av 240 mm. Stormvindar är ett hot mot innevånarna vid Mexikanska golfen och tornados drar ofta genom staten.

Naturtillgångar

Med den långa kusten som innehåller ett flertal bukter och flodmynningar, är Texas en viktig fiske stat. Skaldjursfiske dominerar fångsten, med räkor som gav ungefär 95 % av inkomsten. Mindre mängder ostron fångas också. Av träd görs mest papper, timmer och playwood. Andra viktiga tillgångar är bomull, boskap och olja. Jordbruksproduktionen är omfattande, och ca 1/3 av åkerarealen konstbevattnas. I bergen har man svavel, salt, helium och magnesium. Texas är en viktig producerande stat, Det man producerar mest är transportmaskiner, industriella maskiner, elektronik och metallprodukter.

Befolkning

Folkökningen har under senare år varit kraftig, främst på grund av stor in flyttning. Många har latinamerikansk (Mexikansk) bakrund och drygt 12% är svarta, och 65 % vita. Övriga grupper har vietnamesiska förfäder 69634, 64349 amerikanska infödingar, 63232 kineser, 55795 indianer, 34350 med filippinsk bakgrund, 31,775 med Koreanska förfäder och 14,795 japaner. Ungefär 4339.900 personer, eller mer än var fjärde har Mexikansk bakgrund, allt enligt 1990 års folkräkning, Ca 80% bor i storstads regioner.

Politik Texas styrs av en guvernör som väljs i fyra års perioder, denna regel antogs 1876. Man kan begära omval hur många gånger som helst. Andra viktiga poster är finansminister och jordbruksminister. Texas väljer två till den amerikanska senaten och 30 representanter till kongressen. I både stats och nationella valet , är Texas ett traditionellt fäste för demokraterna.

Historia

Innan européerna kom beboddes Texas av olika indian stammar, de olika stammarna bodde i olika delar av landet. Stammarna fick mat både från sjön och från land. De stammar som hade gått längre i utvecklingen använde jordbruk för att få mat och levde i fasta boplatser i östra Texas. Spanjorerna var de första européerna att möta indianerna. Efter att Álvar Núnez Cabeza de Vaca skepp hade förlist levde han flera år med Karankawa indianerna. Francisco Vásquez de Coronado utforskade de höga slätterna i Texas, och ungefär vid samma tid utforskade Luís Moscoso de östra delarna av Texas. Spanien hävdade överhöghet över området, som länge varit glesbefolkat. Texas tillföll 1821 Mexiko efter frigörelsen från Spanien, men hade vid denna tid börjat koloniseras från USA. Detta ledde till motsättningar: 1835 utbröt krig och 1836 förklarade sig Texas självständigt.

Under tio år var Texas en självständig republik, med Samuel Houston som sin första President. År 1845 upptogs Texas som en delstat i USA, något som godkändes av Mexiko först efter ett tvåårigt krig.

Näringslivet dominerades länge av jordbruk och boskapsuppfödning, men sedan man 1901 funnit olja inleddes med hjälp av inkomsterna från oljeproduktionen en snabb industrialisering, som nådde sin höjd under andra världskriget. Efter 1945 har denna utveckling fortsatt, främst genom en kraftigt ökad folkmängd; 1994 blev Texas USA:s näst folkligaste stat (efter Kalifornien 30 milj. inv.).

Politiskt har rasfrågan tidvis varit brännande, liksom ekonomiska motsättningar mellan olje och industriintressen och de ofta fattiga småfarmarna. Alltså Texas förändrades från att vara ett stort jaktområde till att bli en industri och boskaps stat, förändringarna kom att ske för att spanjorerna först kom och tog makten över indianerna sedan blev det krig om mexikanskt självstyre, sen ville USA äga Texas. Mitt i allting var indianerna som inte bara förlorat sina jaktmarker utan även sitt självförtroende när de blev instängda i små reservat, bara för att se på när deras land blev till ett uppborrat landskap fullt av industrier och städer. Konsekvenserna blev bland annat att ursprungsfolket indianerna blev instängda på små ytor. Geografiskt har inte mycket ändrats förutom att landet har varit i olika händer, först indianer, sedan spanjorer, sen mexikaner, sen blev det en egen stat och sen tog USA över landet.

Texas, 1.9 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Texas


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Texas eller som på något sätt är relaterade med Texas.

Kommentera Texas

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7