.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

The Magic Word

Ämne: Datorkunskap
| Mer

Jag börjar med att startar datorn, då börjar massa digitala signaler skickas runt inne i datorn, både på de seriella och det parallella vägarna. En digital signals definition är att den bara kan anta två lägen, 0 = av eller 1 = på. På de seriella vägarna kan man bara skicka ett håll i taget, medans med den parallella går det både att skicka och ta emot samtidigt. När jag loggar in på datorn och trycker på tangentbordet framställs en bit bestående av 8 binära siffror, (en binär siffra är antingen en nolla 0, eller en etta 1, dessa 2 är de enda värdena binära siffror kan anta) denna bit skickas till grafikkortet som presenterar mina tryckningar på skärmen.Jag börjar nu skriva ordet och mina tangenttryck tolkas till binära tal, som sedan står på skärmen. Dags att skicka ordet. När jag har tryckt på skicka så börjar det med att den digitala signalen som motsvarar ordet går igenom TCP/IP protokoll stacken, det börjar med att man skickar ordet till Lager 7 (tillämpningslagret) som är ett gränssnitt för att det ska kunna kommunicera med nätverket, signalen skickas sen till Lager 6 (presentations lagret). Om signalen ska komprimeras och krypteras sker detta på det här lagret. På lager 5 upprättas förbindelsen mellan min dator och datorn som ordet ska till. På lager 4 så delas signalen upp till flera mindre paket, detta händer för att man inte får lägga beslag på ett nät en längre tid och det blir mindre skada om ett litet paket försvinner istället för hela. På lager 3 så adresseras paketet, IP adressen (den logiska adressen. Anledning till att man har IP adress är för att TCP/IP identifierar varje värd på nätet med ett nummer som är unikt för värden, detta nummer är IP Adressen) som paketet ska till läggs till och skickas ner till lager 2 där MAC adressen (fysiska adressen, nätverkskortets adress, som är unik och består av hexadecimala siffror som inte går att påverka) läggs till. Lager 2 ändrar om paketen från lager 3 till bitar eftersom det är med bitar. Bitarna skickas ner till lager 1 som till slut skickar iväg bitarna.

Det digitala bitarna som nu är klara går igenom nätverkskortet och vidare till modemet som modulerar det digitala signalerna till analoga. Skillnaden mellan en analog och en digital signal är att en digital signal bara kan anta 2 lägen, men en analog kan anta vilket läge som helst, alltså vilken styrka som helst. Signalen skickas sedan ut på TP kabeln med full duplex. Ethernet 802.3, när det då är min dators tur att sända så åker signalen in i routern, där routern kollar på paketets adress och jämför den med adresstabellen, stämmer inte adressen så skickas signalen vidare upp till routerns default gateway, stämmer inte adressen där heller så skickas den vidare till ISP’ns DNS som har den rätta adressen i sin tabell och sedan som den skickar därifrån ner signalen till den rätta routern. Routern jämför sin tabell mot signalens adress och skickar sedan signalen till den rätta datorn som är ihopkopplad. Nu är signalen framme vid den rätta datorn och moduleras om från analoga signaler till digitala igen genom modemet. Nu ska den bara åka till TCP/IP protokoll stacken för att sedan presenteras.

The Magic Word, 2.5 out of 5 based on 6 ratings
| Mer
Betygsätt The Magic Word


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om The Magic Word eller som på något sätt är relaterade med The Magic Word.

Kommentera The Magic Word

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2