.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Tsunami

Ämne: Samhälle
| Mer

En tsunami är en våg som bildas i havet av en jordbävning på havsbottnen. Den kan även bildas vid skred eller vulkanutbrott under vattnet eller då en meteorit störtar i havet. Men allra vanligast är jordbävningsalstrade tsunamivågor.
Vid en undervattensjordbävning spricker havsbottnen itu och delarna förskjuts i höjdled i förhållande till varandra och en förkastning bildas. Förkastningen kan vara upp till fem eller tio meter i höjdled och uppkomma under några tiotal sekunder. Allt det vatten som ligger ovanpå bottnen tvingas att följa med i förkastningsrörelsen som därmed fortplantas ut i vattnet. Om det exempelvis är 5 000 meter djupt och förkastningen är tio meter i höjdled så innebär det alltså att 5 000 meter vattenpelare lyfts tio meter på några sekunder. En stor mängd energi överförs alltså på kort tid från jordbävningen i berggrunden till havsvattnet.
Havsytans förskjutning blir mindre än havsbottnens. Den kanske bara hävs några decimeter till en meter. På ytan uppstår ett vågberg som är ett tiotal till ett hundratal kilometer i horisontalled men alltså bara en meter högt. Man kallar vågbergets horisontella utsträckning för våglängden. Så snart vågberget uppstått börjar det röra sig bort från alstringsstället. Om man betraktar det hela från rymden så ser det bokstavligt talat ut som ringar på vattnet! Eftersom vågberget är så flackt; en meters stigning på 10-100 km, så kommer det inte att synas för någon som befinner sig på djuphavet på ett fartyg.
Tsunamin rör sig som sagt bort från alstringsstället. I större delen av oceanerna är det 3 000-6 000 meter djupt och då tillryggalägger tsunamin ungefär 700 kilometer på en timme. Eftersom tsunamin är 100 kilometer lång tar det runt tio minuter för den att passera förbi ett fartyg ute på havet. På fartyget märker man ingenting av dess passage.
Tsunamin behåller sin styrka (energi) nästan helt och hållet medan den är i djuphavet. Den kan exempelvis passera genom hela Stilla Havet, alltså runt nästan halva jordklotet, utan att nämnvärt dämpas.
När tsunamin närmar sig land och vattnet blir grundare så händer två saker. För det första så minskar dess fart och därmed dess våglängd och för det andra så ökar tsunamins höjd. När det blir riktigt grunt, runt tio meter, så har hastigheten minskat till omkring 50 kilometer per timme och våghöjden har femfaldigats. Dessutom blir tsunamins framsida nu brantare och liknar alltmer en vägg av vatten som rusar inåt mot kusten. När den till sist kommer fram till strandkanten stannar den naturligtvis inte där utan den kan fortsätta långt upp på land med sin enorma vattenmassa och orsaka stor förödelse, dränka människor och djur och spola ut dem i havet.
En tsunami föregås ofta av sjunkande vatten. Innan någon anar vad som skall komma sjunker alltså vattenytan några meter och avtäcker bottnen och kanske många intressanta föremål som normalt döljs av havet. Människor ger sig intet ont anande ut på bottnen för att titta och kanske bärga olika saker. Då kommer tsunamin rullande mycket fortare än vad en människa kan springa.
Rådet är alltså: Om en tsunami kommer, även om vattennivån sjunker: lämna havet och stranden. Bege dig till ett höglänt område, dock inget hus.

Tsunami, 1.0 out of 5 based on 1 rating
| Mer
Betygsätt Tsunami


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Tsunami eller som på något sätt är relaterade med Tsunami.

Kommentera Tsunami

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2