.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Upplysningen

Ämne: Historia
| Mer

Det finns vissa saker här i livet som vi tar för givet, vad vore våran värld utan vetenskapen, utan förnuft och utan känsla? Något som vi däremot inte tänker på är hur mycket människorna före våran tid har fått slita för att få fram de kunskaper och teorier som vi har idag.
Sjuttonhundratalet brukar kallas för upplysningen, detta är för Europa. Det var då vetenskapen började ta fart och människor började förstå att det fanns mer än deras instängda liv. Folk började bli mer läskunniga och i stället för att som förut ha högläsning fick varje person sitta med sin egen bok och i lugn och ro analysera och tänka över den. Under sjuttonhundratalet förlorade Sverige mycket mark och därmed mycket makt. Vi hade inte många viktiga lyriker eller författare, däremot räknas Carl von Linné som en av dåtidens största vetenskapsmän. Men 1700-talet var inte bara en stor tid för lyriker, författare och vetenskapsmän utan och för filosofer. Under sjuttonhundratalet levde några berömda filosofer som Locke och Hume, de var inne på en inriktning som kallas empirism, inom empirismen så låter man förnuftet styra och man kan dra slutsatser av erfarenheter.
Mycket på sjuttonhundratalet andades av nytänkande och en vilja att kliva ut ur det gamla.
Några författare som levde och var verksamma under sjuttonhundratalet var till exempel Daniel Defoe, Jonathan Swift eller Voltaire.
Daniel Defoe är mest känd för den klassiska romanen Robinson Crouse. Daniel Defoe var en medelklassmänniska som var journalist, Robinson Crouse är en klassisk upplysningsroman, han får uppleva saker som han drar logiska slutsatser av och dessa visar sig vara rätt.
Jonathan Swift är en annan klassisk författare under upplysningen, Han var präst verksam i England, var folkskygg och tyckte mycket illa om människor. Detta visas mycket tydligt i hans mest kända bok, Gullivers resor. Gulliver åker ut på en resa och han får uppleva saker som får honom att inse hur banal och hemsk våran egen värld är, när Gulliver kommer hem igen blir han misantrop.
Den som kanske mest passar in på upplysningens beskrivning är Voltaire, Han kom ur franska borgarklassen, och var väldigt kvick i munnen. Han satt i fängelse ett par gånger men han var ändå en hyfsat rik man med gods. Han har författat dikter och brev, men hans mest kända verk är en roman vid namn Candide. Candide handlar om en pojke vid namnet Candide. Han blir utsparkad och får precis som Gulliver och Robinsson Crouse komma ut på en resa där mycket händer. Och precis som i Gullivers resor så kritiseras samhället och klasskillnaderna hårt. En
stor skillnad mellan Candide och Gullivers resor är att i Candide kritiseras även kyrkan, det kunde inte Jonathan Swift göra, han var ju präst!
Dessa tre författares verk är ganska lika varandra, alla tre handlade om en person som skulle ut på en resa, se nya saker. Detta var mycket populärt under 1700-talet eftersom folket strävade efter något nytt, man strävade efter det bästa och hade djup tilltro till framtiden.
Men under 1700-talet fanns inte bara känsla förnuft och strävan efter något bättre, det finns också lidelse och romantik. Två av de mest framträdande författarna som visar detta är Goethe och Rousseau.
Rousseau bodde i Schweiz och hade en kaotisk barndom. Han mor dog i barnsäng och hans far blev tvungen att lämna landet när Rousseau var liten. Han fick lära sig vetenskap, filosofi och historia. Rousseau var upprorisk i sina texter, han fick folket at tänka till om både det ena och det andra, han skrev en bok vars titel lyder: Émile eller om uppfostran. Hitintills hade folk behandlat barn som små vuxna, men han fick många att inse att barn behövde få vara barn ibland, dock var han inte fritänkande i kvinnlig jämställdhet.
Johann Wolfgang von Goethe var en annan mycket känd författare som var verksam i Tyskland. Han skrev en mycket känd så kallad brevroman vid namn Den unge Werthers lidanden. På grund av att det var en brevroman så kunde man beskriva folks tankar på ett helt annat sätt. Berättelsen handlar om en mycket lidelsefull och olycklig kärlek, om plikt och etik samtidigt hur hungern drar i en och får en att vilja göra helt andra saker än vad samhället skulle tillåta. Goethe har också skrivit en roman vid namn Faust, också detta är en historia om kärlek, mod och osjälviskhet.
Europa hade sannerligen många bra författare under 1700-talet, men om vi ska inrikta oss lite mer åt vårat eget håll, fanns det något litterärt verk från norden? Sverige förlorade sin stormakt i början av 1700-talet och därför kom vi lite i skym undan och fick snällt ta emot de litterära verken från övriga Europa. Men i norden fanns det ett fåtal författare vars verk läses än idag. Vi har tillexempel Ludvig Holberg från Danmark som skrev en teaterpjäs vid namn Jeppe på berget. Jeppe på berget är en komedi som har mycket sens moral i sig, men det hela slutar inte bättre för det.
I Sverige hade vi som sagt inte så många författare, men vi upprättade något som kallades för den svenska akademien. Den svenska akademien skulle “rena” det svenska språket. Något liknande hade funnits i Frankrike sedan länge.
Men den klassiska upplysningen fanns även i Sverige, den som var den främsta företrädaren för genren var Johan Henrik Källgren han skrev operor, teatrar liksom andra lyriska stycken. Han var själv kritiker på svenska dagbladet och var inte rädd för att berätta när han tyckte att en dikt var usel.
Källgren skrev dikter som var kritiska mot samhället men också sådana som hyllade kärleken och dess makt. Källgren dog vid 43 års ålder.
I Sverige fanns något som var väldigt ovanligt för tiden, en författarinna. Hon hette Anna Maria Lenngren och anledningen till att hon lyckades få skriva var att hon gifte sig med redaktören på Stockholms posten, hon hade redan fått utbildning av sin far.
Anna Maria Lenngren skrev dikter som senare publicerades i tidningen, och folk gillade hennes verk, men hon skrev oftast anonymt, detta gjorde att hon var så mycket friare, det var stor skillnad på vad män och avd kvinnor fick skriva!
Hon skrev väldigt enkla konkreta träffande dikter som är populära än idag.
Den som är mest känd av 1700-talets författare är ändock Carl Michael Bellman. Bellman skrev allt ifrån dryckesvisor till djupare historier.
Han har fått lovord av mången människa och har kritiserats av andra. Men Bellman står verkligen i en klass för sig, han tog visskrivandet till en helt ny nivå. Han Komponerade ibland sin musik själv, men efterforskningar har visat att han ofta tog någon annans musik och gjorde om den så att det passade honom. Hans visor och dikter utspelar sig ofta på krogen och med ett gäng lustiga karaktärer i. Han lyckas ge karaktärerna ett liv.
Om man nu ska jämföra den svenska litteraturen med den övriga Europeiska så ser man ganska klart och tydligt att Sverige inte riktigt hängde med de stora ledande nationerna såsom Tyskland, Frankrike och England. Men Sverige var ingen stormakt längre, och vi hade i början ingen kung som brydde sig så mycket om litteratur, Adolf Fredrik. Och senare när hans son Gustav III tog över makten var det nästan för sent. Sverige hängde kvar lite i den franska klassicismen där allt skulle vara inordnat i genrer och det mesta skulle vara förnämt och fint.
Särskilt Frankrike var ju en ledande världs nation inom litteraturen och hade varit det sedan länge, så då är det inte konstigt att de låg först även nu. Men även om Sverige va6r lite torftiga i sin bok produktion så hade vi ett par lysande skribenter och skall absolut inte glömmas bort!

Upplysningen, 2.1 out of 5 based on 4 ratings
| Mer
Betygsätt Upplysningen


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Upplysningen eller som på något sätt är relaterade med Upplysningen.

Kommentera Upplysningen

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2