.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Upplysningen

Ämne: Historia
| Mer

En viktig faktor för Europas utveckling var upplysningen. Utan den hade folk kanske aldrig börjat tänka själva och istället levt kvar i det gamla feodalsamhället.

Upplysningen.

Under 1700-talet började idéer om att varje enskild individ skulle våga använda sitt eget sunda förnuft. Det var främst filosofer och vetenskapsmän som började sprida tanken att kyrkan och prästerna kanske inte var allvetande. Svaren på alla frågor kanske istället fanns inom oss och runt omkring oss, vi kanske bara inte grävde tillräckligt djupt eller såg verkligheten som den var.

Upplysningstankarna började i England, men det var de franska filosoferna som började sprida tankarna till de intellektuella kretsarna i Frankrike och senare till resten av Europa. Tre viktiga personer inom upplysningen var Montesquieu, Voltaire och Rousseau. Tankarna spreds främst genom tidningar och böcker, men även från mun till mun på kaféer och kulturaftnar hos fina damer.

Flera härskare lockades av Upplysningen, bland andra kung Gustav III av Sverige, kejsar Leopold II och ministern Struensee i Danmark. Av deras handlingar att döma så kan man inte tro att de var påverkade av upplysningens idéer om att alla är lika värda och att jordens grödor borde delas upp mellan alla människor. Anledningarna till att de inte kunde handla enligt upplysningstankarna var bland annat de många kostsamma krig som pågick till och från i Europa och i kolonierna, fast egentligen ville de helt enkelt inte dela med sig av sin makt till någon annan. När makthavarna som tidigare var intresserade av upplysningen kom på att det innebar demokratisering så blev de istället bestämda motståndare till alla upplysningens idéer.

De upplysta tänkarna sa inte att de var utsedda av Gud, snarare att de tjänade staten och folket. De ville att man skulle få tänka och tycka som man ville och tillhöra vilken religion som helst, inte att vissa åsikter skulle förbjudas enligt lag.

Under upplysningen så ökade det ekonomiska välståndet i framför allt Frankrike, England och Nederländerna. Det märks bland annat på en ökad konsumtion av lyxvaror. Handeln blomstrade med både Afrika, Asien och Amerika. Industrialismen hade dock inte slagit igenom ännu.

Stig Boberg skriver i boken 1700-talets historia (1973) att det ökade välståndet gjorde så att klyftan mellan borgare och adel minskade en aning. Det blev adeln inte så glada över och försökte därför markera sina privilegier hårdare. Dock så hade borgarna börjat tvivla på det feodala samhället och drog med sig många från medelklassen i sina tankar.

Sammanfattningsvis så var upplysningen en början till de demokratiska och fritänkande samhälle som en stor del av Europas länder lever i idag. Upplysningen var föregångaren till den franska revolutionen och den vetenskapliga revolutionen. Därför tycker vi att det är vetenskapligt korrekt att även ta upp dessa revolutioner i vårt arbete.

Upplysningen, 1.6 out of 5 based on 12 ratings
| Mer
Betygsätt Upplysningen


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Upplysningen eller som på något sätt är relaterade med Upplysningen.

Kommentera Upplysningen

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2