.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Vad är argumentation

Ämne: Samhälle
| Mer

Argumenterar är något man gör några gånger nästan varje dag. Även om man kanske inte alltid tänker på det räcker med att två personer tillexempel står och diskuterar vilken hårfärg den ena ska köpa. Där kompisen anser att mörkbrunt passar bäst till den personens färger och kropp. Medan personen själv vill färga svart.
Jag ska nu i den här uppsatsen förklara vad som är argumentation och vad man ska tänka på när man ska argumentera i en debatt eller diskussion. Vad det finns för olika typer av argumentationer med mera.Argumentation är när man i en debatt eller diskussion av olika slag lägger fram sina åsikter och man för en diskussion/debatt med en eller flera motsatta sidor i frågan. Men argumentation används även vid
• Reklamation
• Prissättning
• Löneförhandlingar
• Anställningsintervju
Det finns många olika teorier i argumentation om hur man ska gå till väga i sin argumentation men dessa är invecklade och svår förståliga så dessa avstår jag ifrån att diskutera.
En del bra tips om hur man ska förbereda sig för en Argumentation
• Man ska se till att ha gjort en bra och väl arbetad Disposition så att du är väl förberedd på de mot argument du kan väntas få. En bra disposition är uppställd på så sätt att man har: En inledning, en bakgrund, ett budskap, en argumentation, Motbevis på motpartens eventuella argument och en stark avslutning.
• Det kan också vara bra att ha starka bevis på/i sin argumentation som tillexempel om man har en debatt om Kunga Huset ska avskaffas, för eller i mot så kan den som är För kunga huset säga att t ex. 50 % av Sveriges befolkning stödjer kunga huset.

Om man ska ge några olika typer av argumentation så kan det tillexempel vara En politisk argumentation vid en debatt då man talar om sin ståndpunkt i en viss politisk fråga som tillexempel medlemskap eller inte medlemskap i EMU eller så kan det vara en argumentation vid Anställningsintervju då man kan argumentera för att man ska få det jobba man söker, varför man anser sig lämplig för jobbet.
Sedan finns det ju argumentation vid försäljning av t ex rengöringsmedel eller liknande Då man argumenterar för hur bra ens varor verkligen är.

Jag har nu här ovan skrivit ner allt de jag kan om argumentation och lite jag plockat från Internet om ämnet. Argumentation är något som jag själv tycker är väldigt kul och lärorikt. Jag är själv aktiv inom Kyrkans unga och på andra ställen där det förekommer många debatter och diskussioner om olika frågor. Där använder vi då oss av dispositioner och argumentationer. Argumentation är ju något som vi använder dagligen i vardagen om man tänker efter med tanke på att bara en diskussion om vad som man ska handla eller äta till kvällsmat i själva verket blir en form av argumentation. Jag hoppas att jag lyckas uttrycka mig på ett bra och förståligt sätt i min uppsats.

| Mer
Betygsätt Vad är argumentation


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Vad är argumentation eller som på något sätt är relaterade med Vad är argumentation.

Kommentera Vad är argumentation

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 7