.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Vad är feminism?

Ämne: Samhälle
| Mer

När man diskuterar om feminism med människor som kanske inte är så insatta i ämnet, hör man mycket halvsanningar och totala missförstånd. Det största missförståndet rör sig i själv grunden om just feminism – vad den egentligen är.Många som inte är just så insatta tar det misstaget att dom tror att all feminism är så lika varandra, feminism är ungefär lika luddigt och komplicerat som vanlig “politik”. Visst du kan vara politisk och agengerad, men i grunden så tillhör du ett parti eller liknadsinnad politik, samma sak gäller feminism.
Och som i politiken så finns det två stora feministiska inriktningar, likhetsfeminism och särartsfeminism.

Likhetsfeminism har den grund tanken att män och kvinnor i grund och botten är lika, har samma möjligheter och samma framtidsutsikter. Men man menar inte att alla ska tänka och bete sig exakt likadant, alla egenskaper som en människa utvecklar är helt induviduela. Vi kan själva välja vilka egenskaper vi vill främja och vilka vi vill ska ligga lite mera på lä, och detta är helt oberoende från vilket biologiskt kön man födds med. Målet är att erkänna könsrollerna som konstruktioner, att få ett jämlikt samhälle och framför allt att våra livssituationer ska vara oberoende från könstillhörigheten.

Likhetsfeminism har oftast uppfattats mycket fel, och beskyllts för att vilja stoppa alla i ett och samma fack. Detta är ren och skär missuppfattning. Vissa biologister anser till och med att likhetsfeminism har gjort männen vilsna och omanliga.
Men det handlar inte om att bli svagare, starkare eller smartare. Det handlar om att utvecklas som människa, att få sina “kvinnliga” och “manliga” sidor att bli starkare, att växa.

Särartsfeminism har inte alls samma tanke som likhetsfemnism, särartsfeminism tror mer på att män och kvinnor inte alls har något gemensamt i grund och botten. De skillnader som finns beror på könshormoner och medfödda gener. Detta gör att vi har olika beteenden, beroende på det biologiska könet. Vi är som vi är på grund avd just naturen, inte på grund av kulturen eller samhället (uppväxt miljö, social uppfostran m.m.). Denna inriktning inom feminismen har som största mål att lyfta fram just kvinnan, att få kvinnan in i ljuset.

Särartsfeminism går hand i hand med nybiologismen och de så kallade livmodersfemnisterna. Dessa hävdar bland annat att biologismens upptäckt av skillnader mellan könen är nya fakta.
Men läser man lite i historien så ser man snabbt att det är bara en upprepning om vad som redan har sagts och gjorts innan.

Det finns mycket mer olika inriktningar inom feminismen, det finns så många olika och så många skillnader, så att det känns som en stor smet ibland. Men varför kan dom inte enas inom feminismen undrar många människor? Dom driver väll i slut ändan ändå samma kamp och villkor.
Tänk om det ändå vore så enkelt, inte bara inom feminismen, utan i världen med.
Man kan se nästan alla olika grenar inom feminismen som små partier, vissa större, som vill driva sina största frågor. Man kan nästan jämföra Särartsfeminismen med moderaterna och Likhetsfemnism med socialdemokraterna. Både driver så olika saker, som oftast slåss mot varandra.

Olika sorters feminism, Vad finns där ute? Hur funkar den? Här är lite fakta som kanske kan få er att finna något rätt svar eller riktning. Men kom dock ihåg att detta är en mycket liten del av vad som verkligen finns.
Liberal feminism förespråkar individualism, valfrihet, privat ägande och samma formella rättigheter för kvinnor som för män. Vissa av sympatisörerna – de nyliberala – anser att just formella rättigheter är den enda jämställdhetsfråga som staten ska lägga sig i, medan andra – de socialliberala – tycker att statens ansvar för jämställdhetsutvecklingen är större än så och att det därför är motiverat att via politiskt arbete påverka sådana saker som arbetsfördelning i hemmet och utnyttjande av föräldraledighet. Folkpartiet har definierat liberal feminism som ett sätt att “se strukturer som lägger hinder i vägen för kvinnor, kopplat med en vilja att åtgärda detta med lösningar som utgår från den enskilda individen”.
Historiskt sett var de liberala feministerna tidigt ute. Mary Wollstonecraft (1759-1797 – för övrigt mamma till Mary Shelley, som författade Frankenstein) skrev 1792 boken Till försvar för kvinnans rättigheter. “Liberalismens fader” John Stuart Mill (1806-1873) tyckte att O-jämställda förhållanden mellan könen utgjorde ett hinder för “mänsklighetens framåtskridande”.
Birgitta Ohlsson, Folkpartiet, hävdar att den liberala feminismen kan sägas vara “den internationella genomsnittsfeminismen”.
Livmodersfeminism kallas ibland den typ av särartstänkande som här i Sverige representeras av bland andra Rigmor Robert och Kerstin Uvnäs-Moberg. Uttrycket “livmoderfeminism” används inte av anhängarna själva, utan är ett öknamn som är avsett att förlöjliga det stora intresse som riktas mot kvinnans biologiska särart, moderskap, graviditet, graviditetsrelaterade hormoner och dylikt.
___I den mån livmoderfeministerna ägnar sig åt kvinnokamp gäller engagemanget en strävan efter att uppvärdera traditionellt kvinnliga egenskaper. Vanligen uttrycks en oro för att likhetsfeminismen har påverkat samhället i en mycket negativ riktning.
___Robert och Uvnäs-Moberg uttrycker sig så här i sin bok Hon och han. Födda olika.:
Har vi drabbats av en kollektiv tabubeläggning av de kvinnliga aspekterna av personligheten? Om vi kvinnor förlorar kontakten med delar av vår identitet kommer hela samhället att lida av ett bristtillstånd som är svårt att formulera i ideologiska, politiska och ekonomiska termer eftersom det rör sig om något ytterligt personligt.
Kritikerna anser att livmoderfeminismen är ovetenskaplig och bakåtsträvande, medan livmoderfeministerna själva anser att det är kritikerna som är ovetenskapliga och rädda för att ta till sig kunskap om medfödda skillnader mellan könen
Pop-feminism är ett engelskt uttryck som används för att beskriva feminism som förespråkar manshat och glorifiering av kvinnor.

Vad är feminism?, 2.2 out of 5 based on 6 ratings
| Mer
Betygsätt Vad är feminism?


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Vad är feminism? eller som på något sätt är relaterade med Vad är feminism?.

Kommentera Vad är feminism?

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2