.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Våldtäkt

Ämne: Samhälle
| Mer

Det finns en känd tavla målad av Tizian som föreställer en kvinna som blir våldtagen. Tavlan är från 1500-talet men händelsen bakom motivet hände

509 f. Kristus. Den föreställer den mycket vackra Lucretia som var en romersk adelsdam och var gift med en kusin till Romarrikets sista kung. En natt när Lucretias man var bortrest blev hon våldtagen av en av kungens söner. När hennes make kom tillbaka berättade hon vad som hade hänt men hon blev inte trodd och tog därför sitt liv.

Våldtäkt har alltså alltid funnits och kommer antagligen alltid att finnas. Och övergreppen blir både grövre och vanligare. Kvinnor och män som blir utsatta tas ifrån sin värdighet och sin kropp. Detta är enligt mig det hemskaste som någonsin kan hända en människa. Ändå är det så få som åker fast även fast fler och fler tar mod till sig och anmäler. Med den här uppsatsen vill jag visa att det är något allvarligt fel på rättssystemet när 18 000 våldtäkter begås men bara 100 – 150 leder till en fällande dom. Synen på våldtäkt idag är också väldigt skev. När en kvinna är berusad och blir våldtagen anses det att får hon skylla sig själv. När mannen är berusad och våldtar henne så kan han inte rå för det. Man gör gärningsmannen till offret och offret till gärningsman.

Antalet anmälda & oanmälda våldtäkter

I genomsnitt anmäls 10 våldtäkter varje dag, det blir ca 3600 varje år i Sverige. Antalet våldtäkter som anmäls uppskattas dock av Brottsförebyggande rådet vara ca 20 procent av den verkliga siffran. Om man utgår från det så sker ca 45 våldtäkter varje dag och så mycket som 18 000 varje år. Det är en farligt hög siffra. Av alla dessa våldtäkter så är det bara 100 – 150 gärningsmän som får en fällande dom. Detta antal har varit stabilt sen 1975 trots att antalet anmälningar har ökat drastiskt.

År 2004 anmäldes 2 631 våldtäkter. År 2005 anmäldes 3 587 våldtäkter och under de tre första kvartalen 2006 anmäldes 3 974 våldtäkter. Ökningen kan självklart bero på att fler personer vågar anmäla eftersom det inte är lika tabubelagt att prata om våldtäkt längre. Ökningen kan också bero på den lagstiftning som gjorde att brott som tidigare rubricerats som sexuellt utnyttjande numera istället är klassade som våldtäkt. Men det kan också bero på att antalet våldtäkter har ökat.

Lagstiftningen

I den första lagstiftningen definierades våldtäkt som en eller flera människor tvingade till sig sex från en kvinna. Nu har lagstiftningen ändrats så att den också gäller när offret är en man. Det behöver inte heller röra sig om samlag utan det räcker med en jämförbar sexuell handling. Ett nytt tillägg i våldtäktslagstiftningen är också att offret inte behöver göra fysiskt motstånd eller ens säga nej. Det räcker med att den utsatta personen inte visar något samtycke för att det ska kunna klassas som en våldtäkt. Om t.ex. offret är så påverkad att han/hon inte kan säga ifrån, vare sig om han/hon har druckit, tagit droger eller blivit drogad så rubriceras det som våldtäkt.

Olika typer av våldtäkt

I media är så kallade överfallsvåldtäkter överrepresenterade eftersom dessa är intressantare att läsa om. Men enligt statistiken är det precis tvärtom.

32 procent av alla våldtäkter begås av någon som offret har en nära relation till, t.ex. offrets nuvarande eller före detta sambo, make eller pojkvän. I dessa fall sker våldtäkten nästan alltid i den gemensamma bostaden. En tredjedel av dessa kvinnor anmäler brottet inom ett dygn, till skillnad från genomsnittet där bara en femtedel anmäls. Trots detta så är det ofta svårt att bevisa att kvinnan inte ville och majoriteten av utredningarna läggs ner.

I många fall är gärningsmannen en ytlig bekant till kvinnan. Den här typen av våldtäkter står för ca 27 procent av alla anmälda våldtäkter. I de här fallen är offren ofta unga, i genomsnitt 22 år och gärningsmannen betydligt äldre. 13 procent av dessa anmälda fall leder till beslut om åtal.

Endast 20 procent av alla våldtäkter är överfallsvåldtäkter. Våldtäkten sker oftast utomhus och även här är offren unga, i genomsnitt 24 år. I den här gruppen anmäler hela 73 procent våldtäkten till polisen. Men endast 5 procent av dessa av fall leder till åtal eftersom gärningsmannen inte ens kan identifieras.

Den återstående gruppen är ”andra nära bekanta” som t.ex. arbetskollegor.

Varför anmäler man inte?

Tyvärr så är mörkertalet bland våldtäkter stort eftersom många inte anser att de har blivit utsatta för en ”riktig” våldtäkt och därför inte vågar anmäla. Våldtäkter som beskrivs i media är ju oftast överfallsvåldtäkter och detta kan bidra till att folk inte tror att deras våldtäkt ”räknas”. Många är också rädda för att anmäla p.g.a. hot och för att de inte orkar gå igenom en lång och påfrestande utredning. Flera av de utsatta har anmält brott tidigare som inte har lett till åtal så därför tror man att samma sak ska hända igen och att det därför inte gör någon nytta att anmäla. Det är inte heller alla som vet vart de ska vända sig och att det finns stöd och hjälp att få.

Gruppvåldtäkt

Gruppvåldtäkter blir också allt vanligare. Gruppvåldtäkt är när två eller fler gärningsmän tvingar till sig sex av en annan människa. I 22 procent av alla anmälda gruppvåldtäkter har det rört sig om 3 eller flera gärningsmän, i resten av fallen har de varit två stycken. 80 procent av dessa våldtäkter sker inomhus och 20 procent utomhus. 11 procent av offren har varit 14 år eller yngre när våldtäkten skedde. Nästan 30 procent av gärningsmännen var unga när de begick detta brott, 15-20 år. Det är också vanligt att dessa våldtäktsmän har begått andra brott. Hela 46 procent har åkt fast för 3 eller fler brott.

Våldtäktsmannen

Det är vanligast att den som våldtar är en man och hans offer är en kvinna. Men det finns såklart ett fåtal kvinnliga våldtäktsmän som har våldtagit män. Det finns också män som har våldtagit andra män och kvinnor som har våldtagit andra kvinnor.

Här är lite statistik på gärningsmän som har begått gruppvåldtäkter i Sverige:

43,5 procent var etniska svenskar (två svenska föräldrar, födda och folkbokförda i Sverige)

32 procent var invandrare (utrikes födda, men folkbokförda i Sverige)

14,5 procent hade invandrarbakgrund (födda och folkbokförda i Sverige, men med en eller två utrikes födda föräldrar)

10 procent var utlänningar (inte folkbokförda i Sverige)

Påföljder

För våldtäkt döms enligt 6 kap. 1 § 1 st brottsbalken till fängelse, lägst två och högst sex år; för grov våldtäkt kan längre fängelsestraff utdömas. Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms enligt 6 kap. 1 § 2 st. brottsbalken till fängelse i högst fyra år.

För grov våldtäkt döms enligt brottsbalken 6 kap. 1 § 3 st. till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om en våldtäkt är grov skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Våldtäkt i USA

I USA bygger de flesta delstater sin lagstiftning på engelsk så kallad ”common law”. Den är baserad på historiska prejudikat eller tidigare domstolsbeslut. På grund av detta är våldtäkt definierat på samma sätt som det var i Sverige på 1960-talet. Det innebär att en eller flera män med våld tvingar en kvinna till samlag. Skrivna lagar har dessutom kriminaliserat andra typer av övergrepp, vilket kallas som statutory rape. Det motsvarar ungefär sexuellt utnyttjande som vi nu i Sverige har ändrat till våldtäkt.

Våldtäkt, 4.3 out of 5 based on 8 ratings
| Mer
Betygsätt Våldtäkt


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Våldtäkt eller som på något sätt är relaterade med Våldtäkt.

Kommentera Våldtäkt

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2