.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Vård vid livets slut

Ebba är i en svår situation, och därför är viktigt att hon får den hjälp hon behöver, men även att hon får uppleva saker som hon inte fått uppleva tidigare, vilket är bra för henne både fysiskt och socialt.

Ebbas situation just nu är väldigt dålig, hon har en sjukdom som hon inte själv kan hantera vilket betyder att mycket krävs för att Ebba ska må bäst till livets slutskede.

Eftersom Ebba har haft diabetes i 15 år, så är det orsaken till att hon fått emboli. Emboli är en blodpropp som lossnar från kärlväggen och följer med blodflödet. När kärlen blir för smala fastnar proppen och stänger då plötsligt av blodflödet helt. Dessa proppar oftast allvarliga. Blodproppar ger därför en svår smärta, men även andra besvär så som stroke.

Fysiskt och psykiskt

Ebbas hjärna klarar inte av att samordna alla kroppens funktioner och det är då den biologiska dödprocessen på börjas. Blodet styrs från de yttre kroppsdelarna till bl.a. hjärnan som är känslig för syrebrist. Blodcirkulationen blir sämre, så som i Ebbas situation, då hon haft problem med andfåddhet och svullna ben, även svettningen, vilket visar tecken på syrebrist. Därför behöver hon mer syrgas för att underlätta andningen men också för att det har en lugnande effekt. Ebba har även väldigt ont när man tar i henne och nya sår i hälen har upptäckts, hennes ben är svullna, och en orsak till att hon fått svullna ben kan vara att lymfvätskan inte strömmar tillbaka till blodomloppet. Det visar sig att hon inte kommer bli bättre för ju sämre cirkulationen blir ju värre blir såren. Därför behöver Ebba få ordentligt med smärtlindring. ( Morfin, kan vara ett exempel på vad jag hade gett henne, eller att man ger henne fysik lindring. När man tar i Ebba så har hon väldigt ont, och även de nya såren på hälen börjar bli värre. Vad jag kan göra är att ge henne mer smärtlindring, typ av narkotika. Jag hade och ändrat på tryckpunkten för annars går det för fort för ett sår att bli jätte stora, därför måste jag öka på trycket. Ebba har även väldigt svårt att andas, något som hade hjälpt henne är om man ger henne syrgas för att underlätta andningen, det visar även att det är en lugnande effekt. Ebba har ingen matlust, hon är oftast törstig och vill bara dricka hela tiden. Men hon måste få i sig näring/ mat, därför hade jag försökt att prata med henne, hade frågat vad hon gillar för mat och vad hon inte tycker är ättligt, eller någon dricka hon inte tycker om. Det hade underlättat saken betydligt bättre, eftersom man mår bättre bara man får i sig lite mat. Sen så brukar hon oftast vara ganska torr i munnen, hon är svag och kan inte klara av att ta hand om sig själv, en sak som hade hjälpt mycket är att jag hjälper henne med att borta tänderna och tvätta av ansiktet, så hon känner sig fräsch, men även att duscha ofta. Eftersom hon svettas så blir oftast hennes kläder och säng kläder blöta, jag hade hjälpt henne att byta kläder ofta, så att hon känner sig både trygg och fräsch. Jag hade även borstat hennes hår och smörjt in kräm på hennes kropp. Sen hade jag suttit jämte henne och pratat med henne lugnt och fint. Hade lyssnat på henne och försökt ge henne bra förväntningar och hopp, eftersom det inte var längesen hon blev änka och har kanske en stor sorg efter sin mans död, tillsammans med ångest inför döden och att hon inte klarar av något själv längre känner sig mindervärdig. Därför hade jag gjort allt för att hon ska bli starkare och att hon ska känna sig värdig som människa. Det viktiga också för Ebba är att man inte lämnar henne ensam, att man oftast är där vid henne och stöttar henne, att man skapar tillit med varandra. Det viktigaste att jag låter henne att visa sina känslor, där jag skulle vara tills hand.

Att hon känner sig illamående, kan bero på flera saker så som läkemedel, mediciner och även ångesten, men samtidigt hjälper de henne att minska på hennes feber. Jag hade inte bara gett henne medicin för att hennes feber ska minska, utan även drycker och mat som är bra att äta eller dricka när man har feber.

Vi har flyttat Ebba från den kurativ till den palliativ vård, omvårdnadens mål att ge henne en värdig livskvalitet vid livets slut.

Jag kände stark för Evans (2003) modell. Analysen ger upphov till tre teman:

Känna lidande: att Ebba måste ha kvar sin personliga värdighet, att visa henne respekt, att inte känna medlidande och att få information som vanlig, stärker hennes självkänsla.

Känna rädsla: t.ex. rädsla för smärta, man kan ge henne en lindrande läkemedel. Rädsla för att förlora sin självständighet, hon måste känna att hon har sin förmåga att tänka och bestämma själv och rädsla för sjukhusvistelsen, att vi måste vara med henne nästan alltid för att inte känner sig ensam, möjliggör en god livskvalitet.

Känna trygget och välbefinnande: det behöver en stark vårdrelation och förtroende för att Ebba känner sig trygg och välbefinnande.

För att få ett bra resultat måste vi ha kunskap och erfarenhet om vad palliativ vård innebär och en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter att lindra Ebbas lidande och upprätthålla hoppet hos henne som ger henne en chans att leva värdigt in i livet slut.

Socialt:

Något som är viktigt för Ebba nu när hon är inne i livets slut skede, så tycker jag att miljön runt henne är ganska viktig. Vi har gjort hennes rum fint där hon känner sig bekväm, som t.ex. hänga tavlor och föremål som väcker minnen på bekanta, vi hade även pyntat rummet med blommor och betydelse fylla saker som är hennes egna. Det är också viktigt att inte lämna Ebba ensam, utan vara där för henne ofta, visa henne värdighet och respekt.

Vid dödsögonblicket

Nu är Ebba så sjuk att hon har jätte lite tid kvar att leva, hennes funktioner är mycket sämre, hennes hjärna klarar inte av att samordna alla kroppens funktioner. Hon är blek, och har problem att prata och hennes ögon börjar slockna, hennes slemhinnor börjar bli torra och Ebba har mycket svårt att svälja, men hennes hörsel är i funktion, när jag pratar med henne så håller jag hennes hand, då visar hon ett tecken att hon hör mig. Det viktigaste för Ebba just nu är att jag visar henne ett värde och full respekt. Hon behöver mycket kärlek och stöd, där hon känner att det finns någon som bryr sig om henne eftersom hon blev aldrig besökt av sina barn eller andra anhöriga.

Omhändertagande efter döden

Läkaren konstaterar dödsfallet, ingen puls eller andning, inga reflexer, sänkt kropp temperatur, ögonen är grumliga, likstelhet. Jag klär henne i en vit klänning som var hennes favorit, en kudde läggs under huvudet och sedan läggs ett lakan över henne Ebbas armar placeras utmed kroppen och ögonen sluts. Vi har tänt ett ljus och även ställt blommor och en bibel på bordet. På ena fotleden fäster jag en etikett med uppgifter om hennes identitet. Alla hennes värdesaker lägger jag i ett förslutet kuvert till hennes barn.

Omtanken gentemot anhöriga

Under hela Ebbas sista tid så har jag haft kontakt med hennes barn och informerat att Ebba har en kort tid att leva, men tydligen har de inte brytt sig om henne eftersom de aldrig varit på besök. Men så har jag även haft kontakt med Ebbas väninna som hittade henne på hallgolvet vilket var väldigt betydelsefullt för henne och veta. När jag kontaktade barnen och informerade att Ebba kommer snart att avlida så erbjöd jag de ett rum där de kan spendera sista tiden med Ebba, så att de får ett bra förväll. Jag skulle även hjälpa de anhöriga genom att lyssna och bemöta deras känslor angående döden.

Vård vid livets slut, 3.7 out of 5 based on 18 ratings
| Mer
Betygsätt Vård vid livets slut


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Vård vid livets slut eller som på något sätt är relaterade med Vård vid livets slut.

Kommentera Vård vid livets slut

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2