.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Varför abort ska vara tillåtet

Ämne: Etik
| Mer

Inledning:

Vilka följder får det när ett barn är oönskat? Är abort ett brott, när det kan hindra ett flertal liv från att förstöras? Vad händer när abort förbjuds
och vem ska egentligen ha makten att bestämma över andras liv?
Argumenten och frågorna är många, från båda sidorna, men jag tycker att abort ska vara tillåtet.

Avhandling:

 Att alla människor har en fri vilja och ska ha samma rättigheter har vi ju lärt oss sedan lågstadiet. Men när man blir med barn, ska man då mista rätten att bestämma över sin egen kropp? Ska någon annan bestämma åt oss hur vår framtid ska se ut?
Ska denna någon få säga åt oss att vi måste bära omkring på en flera kilo tung klump i nio månader, och sedan, trots att vi kanske inte ens har viljan eller mognaden som krävs, är tvungna att gå igenom en smärtsam förlossning, ta hand om och ta ansvar för ett barn, och bli bunden till detta för resten av våra liv?
Att skaffa barn är ett gigantiskt steg i livet och kräver noggrant övervägande och mycket förberedelse, och att “knuffa” in två unga människor i en sådan sak är rent omänskligt.

Om abort är förbjudet då? Tänk dig en kvinna som av någon anledning inte vill/kan behålla barnet. Liksom många andra, bestämmer hon sig för att söka upp någon som utför illegala aborter. Just då kan denna person kännas som en räddande ängel, men utan säkerheten man har på ett riktigt sjukhus utsätts modern för många risker. “Ängeln” kan lika gärna vara en bilmekaniker som läkare, och kan mycket väl orsaka kvinnan bestående skador, om hon ens överlever.
Dessutom kanske man inte lyckas få ut hela fostret, utan resterna av det fortsätter att växa, vilket kan få mardrömslika konsekvenser för modern.
När nu denna kvinna var fast beslutad att ta bort barnet vad som än krävdes, hade det då inte varit bättre för alla om detta hade tillåtits ske i trygghet på ett sjukhus, utfört av professionella läkare?

Många anser att abort är mord, att man dödar ett heligt liv man bär på inom sig. De menar att om det är ett brott att döda en annan människa, så är det samma brott att döda en ännu ofödd människa.
Min åsikt är att det inte är en människa. Jag skulle nästan våga kalla det för en planta. Ett frö, kanske. För jag tror inte att fostret har något liv i det tidiga stadiet. Det har inget medvetande, utan är bara en liten växande klump celler. Att dra upp en plantas rötter ur marken är inte mord.
Den avgörande frågan här är alltså “När får fostret liv?”
Är det redan när spermien når ägget, eller efter sexton veckor, eller kanske vid förlossningen? Den viktigaste frågan är också den som ingen kan besvara.

I politiska frågor prioriterar man framtidens och barnens bästa. Om abort vore förbjudet skulle detta vara lögn. Det kan såklart låta som en självmotsägelse, men är vilket olyckligt skitliv som helst verkligen bättre än inget liv alls? Det tror inte jag.
Om ett barn är oönskat, men föräldrarna tvingas behålla det ändå, finns ingen som helst garanti för att barnet kommer behandlas bra. Det kan mycket väl bli utsatt för både fysisk och psykisk misshandel. Det är ju i och för sig i det allra grövsta laget, men fortfarande sant.
Föräldrarnas lämplighet kan också vara ett stort problem, när det gäller t. ex mognad och ekonomi. Det sista en pluggande 17-årig flicka som kämpar med att ta hand om sig själv behöver, är ännu ett liv att ta ansvar för. Det skulle bara förstöra barnets och hennes eget liv, om inte fler.
Oavsett vad folk påstår tror jag inte att någon som är så pass ung skulle vara mogen för ett sådant beslut.
Och barnets bästa? Är det att inte finnas alls, eller att utstå vanvård, fattigdom och misshandel?
Jag vet i alla fall vad jag skulle välja om jag visste att jag inte skulle kunna ge mitt barn ett värdigt liv.
Antagligen får många höra att “Ja, du begick ett misstag, men nu får du stå för det”. Det låter ju faktiskt ganska vettigt, om det hade gällt något annat, för betänk nu hur det skulle vara att växa upp och behöva leva med att vara ett misstag.

Avslutning:

Det här innebär inte att jag inte tycker att abort bör undvikas till det yttersta, men alternativet ska alltid finnas där.
Och precis som ingen ska behöva tvingas att ta hand om ett barn mot sin vilja, ska ingen heller behöva tvingas att ta bort ett barn, pga. t. ex för låg ålder. Allt handlar om att bara man själv ska ha makten att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv.

Varför abort ska vara tillåtet, 2.8 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Varför abort ska vara tillåtet


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Varför abort ska vara tillåtet eller som på något sätt är relaterade med Varför abort ska vara tillåtet.

One Response to “Varför abort ska vara tillåtet”

 1. ofrivilig pappa on 06 Mar 2011 at 11:47 e m #

  ……Rätt eller fel med abort? Ja det är sannerligen ingen enkel fråga…!

  Dock har de grunder med vilka kvinnorna försvarar sin enskillda aborträtt kommit att te sig än mer som obehagligt grumliga i ljuset av övrig familjerättslagstiftningen och samhällsutvecklingen i stort. Parallellt med diskussionen om det ofödda barnets rätt till liv..så måste frågan om frivilligheten vid föräldraskap även belysas ifrån ett annat håll. Ty det är även ur det ofödda barnets synpunkt inte mindre katastrofalt att vara oönskad av sin moder än av sin fader.

  I det fall aborträtten för kvinnor framgent skall skall åtnjuta någon som helst moralisk grund är det nödvändigt med en helt ny syn på reproduktionen som som bättre tar avstamp i friviligheten avseende föräldraskap även ifrån faderns sida.

  Sanningen är ju den att det i vår tid inte är en kritisk och/eller smärtsam förlossningen eller ens kvinnans tid av havandeskap som i huvudsak är grunden för ett beslut om abort. Det är ju snarare de livslånga och olyckliga följder ett ofrivilligt föräldraskap för med sig som gör att kvinnor behöver aborträtten. Detta behov, att inte mot sin vilja behöva bliva förälder är inte mindre för män än för kvinnor.

  Idag kan ju inte ens de kvinnor som genom bedrägeri (exempelvis “p-piller lögnen”) tillskansar sig sina barn lagföras eller straffas.!!…Istället går det alldeles utmärkt för samma kvinnor att vid behov och gentemot gud försvara sin egen rätt till abort samtidigt som de med samma självklarhet driver linjen att en man får finna sig i ett eventuellt föräldraskap i den mån han har valt att ha sex med en kvinna.

  I det fall naturens lagar inte skall gälla avseende föräldraskap …finns det en hel del andra lagar som måste korrigeras och som i hög grad knyter an till reproduktionsfrågan och frågan om föräldraskap.

  /Ofrivillig fader

Kommentera Varför abort ska vara tillåtet

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2