.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Vatten

Ämne: Kemi
| Mer

BESTÄMNING AV VATTNETS SPECIFIKA VÄRMEKAPACITET

Värmekapaciteten kan bestämmas för ett godtyckligt sammansatt system. I den här laborationen skall vi undersöka värmeegenskaperna för vatten. Om det går åt 300 J för att höja temperaturen 1 K hos en viss mängd vatten, går det åt 600 J för att höja temperaturen lika mycket hos en dubbelt så stor vattenmängd. Detta visar att vattnets specifika värmekapacitet är proportionell mot massan. Vilket ger:

C = c * m

Genom en kombination med uttrycket W = C * T1 – T2 får vi W = c * m *( T1 – T2 )

Vi skriver om och får:

c =
( Här betecknas alltså specifika värmekapaciteten med bokstaven: c )

Specifika värmekapaciteten uttrycker alltså hur mycket värme som går åt för att höja temperaturen 1K hos 1 kg av ämnet. En lika stor värmemängd avges då temperaturen sjunker 1K.

MATERIEL: Termos, doppvärmare, termometer, tidtagarur och mätglas.

UTFÖRANDE

1. Vi började med att mäta upp 500 ml kallt vatten med mätglas och hälla över vattnet i en termos. Vattnet hade massan 499 g (densitet för vatten är 0.998 g/cm3).

2. Efter en stund avlästes temperaturen med termometer till 11,4 0C.

3. Genom att låta en doppvärmare värma vattnet under ett antal olika tidsintervall, mätte vi hur stor temperaturskillnaden var i de olika fallen (T1 – T2 ).

4. Genom att bokföra våra resultat kunde vi sedan få fram ett medelvärde på värmekapaciteten. Se tabell.
tid i sek värme-energi W.J begynnelse-temp, T1 sluttemp, T2 temp-skillnad massa värme-kapacitet, c
( J/g * grad )

300 88 800 10 51 41 499 4,3
540 159 840 10 70 80 499 4,6
194 57 424 11,4 39,3 27,9 499 4,1
660 195 360 10 94 84 499 4,7
medelvärde: 4,4

Medelvärdet bestämdes till 4,4 J/g * K

Vi kan jämföra vårt medelvärde med tabellvärdet som ligger på 4,18 J/g * K.

FELKÄLLOR

Med det materiel som användes var det svårt att precisera värdena till mer än två värdesiffror.

SLUTSATS

Vi lyckades relativt bra med att få ett värde som överensstämmer med tabellväden.

Vatten, 3.8 out of 5 based on 5 ratings
| Mer
Betygsätt Vatten


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Vatten eller som på något sätt är relaterade med Vatten.

Kommentera Vatten

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2