.nu

Skolarbeten och uppsatser från högstadiet och gymnasiet
Sök skolarbeten

Växthuseffekten

Växthuseffektens ansikten

Under en lång tid har folk diskuterat växthuseffekten och vad som kan hända om den fortsätter öka. Nu på senare tid har man märkt hur företag ändrar om för att bli mer miljömedvetna och sälja miljöanpassade produkter till konsumenterna. Hur folk sorterar mer och diskussionen om miljön har tagit en redig fart åt rätt håll enligt mitt tycke.

Vad är växthuseffekten?

Växthuseffekten kallas även drivhuseffekten och är en naturlig process. Utan den skulle jorden vara mycket kallare. Från solen skickas värmestrålning som “studsar” mot jorden. Det mesta lämnar jordens atmosfär men en liten del stannar kvar vilket gör att jorden håller sig varm. I atmosfären finns gaser som bestämmer hus mycket värme som ska stanna kvar. Men enligt forskare har växthusgaserna ökat vilket gör att värmen stannar kvar under en längre tid på vår planet.

De olika åsikterna

Det finns alltid två sidor av varje diskussion. I detta fall de människor som tror att temperaturen ökar pågrund av oss själva och de som tror att det är naturens egna gång. Vilka har då rätt?
I debattartikeln Östgöta Correspondenten (25.9.2006) skriver Lars Olert att växthuseffekten skapas av koldioxid utsläpp samt andra växthusgaser och även forskare i FN:s klimat panel och IPCC är helt eniga om detta. De flesta håller nog med om denna teorin men jag tror att media har en fot med i spelet. Många vet hur media är i dagens samhälle, gör något stort av något litet. Så varför inte om växthuseffekten med? Det finns de som anser att det behövs mer forskning inom ämnet innan man konstaterar att detta är problemet till den ökade temperaturen.
I debattartikeln “bluff om klimatet” av Jonas Petterson (Aftonbladet 20.8.2006) hävdar han att vi människor har en väldigt liten del i den stigande temperaturen. Han menar att det är naturens egna balans som är på väg att stabiliseras. På medeltiden låg temperaturerna mycket högre än vad som gör idag sedan kom den lilla istiden vilket sänkte temperaturen och tiden efter har jorden ökat sakta men säkert i grader för att komma till en normal temperatur. Wibjörn Karlén är klimatforskare och professor i naturgeografi vid universitet i Uppsala. Han har forskat i klimatförändringar i bland annat Sverige (Kebnekaise-området), Kenya, Botswana, Arktis och Antarktis. På internet sidan www.realtid.se (2007.03.05 “Växthuseffekten är en myt”) hävdar även han att höjningen av temperaturen inte är människans fel. Han anser att då han är på “fel” sida av majoriteten är hans röst inte lika viktigt i sammanhanget. Han påpekar även att man med hjälp av droppstenar i grottor och hur glaciärer förflyttas sig kan se att temperaturen varierar under en längre period. Att temperaturen åter kommer att sänkas om ett visst antal år.
Mycket prat har det varit om Polarisarna. Visa menar på att de håller på att smälta vilket kommer öka havsnivån och länder som inte ligger högt ovanför vatten ytan kommer att försvinna. Att djuren på dessa isblock och tundran kommer att försvinna i antal eller kanske dö ut. En studie i tidskriften Science visar dock att polarisarna istället håller på att bli tjockare och även Världsnaturfonden rapporterar att antalet isbjörnar har ökat.

Undvika en temperatur höjning?

En överenskommelse kallad Kyotoprotokollet mellan i-länderna skapades 2001. Alla de som gått med måste minska sitt utsläpp av sex olika växthusgaser med genomsnitt 5 procent från 1990 till 2008/2012. Dock även om detta skulle funka finns det U-länder som inte har dessa regler vilket innebär att växthusgaserna inte alls minskar över lag. Men får man med resten av världen på denna iden så kanske man har en chans att sänka temperaturen. Vi kan även hjälpa till med sortering, välja miljövänligare bilar och driv medel samt att använda kollektiv trafiken.

Analys

Enligt faktan som visas tror jag att det är en naturlig cykel som kommer ske men att vi människor har skyndat på processen. Att vi börjar använda miljövänligare produkter kan ge oss extra år att anpassa oss. Men man kan inte blunda för att det någon gång kommer att ske, kanske inte när vi lever men vi måste tänka på framtiden. Wibjörn Karlén (www.realtid.se 2007.03.05 “Växthuseffekten är en myt”) nämner att man kan se på droppstenar och glaciärer hur temperaturen var förr. Men om dessa nu visar att temperaturen varierar varför tar inte forskare upp den punkten och verkligen gör analyser över situationen. Egentligen är det ända man hör är att temperaturen är på väg upp pågrund av växthuseffekten och att isarna smälter. Den andra sidan ligger undanskymd för det väcker inte lika starka reaktioner. Man måste göra en stark undersökning för att få ett starkt svar som nöjer forskarna och övriga människor.

Therese Rosvall

Växthuseffekten, 2.9 out of 5 based on 17 ratings
| Mer
Betygsätt Växthuseffekten


Relaterade skolarbeten
Nedanstående är skolarbeten som handlar om Växthuseffekten eller som på något sätt är relaterade med Växthuseffekten.

Kommentera Växthuseffekten

« | »


Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2

Warning: fopen(./.access_log) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /home/d32201/public_html/wp-content/themes/emerald-10/footer.php on line 2