.nu

Schoolwork dhe ese nga shkolla e mesme
Kërko schoolwork

Schoolwork mbi Fesë

All Saints Day

Subject: Religion

All Saints Day, festa që ofron pikëllimin, gëzim intimitet dhe sjell dy kujtime të mira dhe të këqija. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Krahasimi Budizmi & HinduismProduct

Subject: Religion

Origjina Budizmi

Siddhartha Gautama u lind 566 f. Kr për në mbretërinë e Kapilavastu, aktual Nepal. Babai vendosi mbi këtë mbretëri. Njerëzit që jetonin këtu, i quajtur Shakya. Spådomsmän parashikoi se Siddhartha do të bëhej një filozof i kuptimit të jetës. Babai nuk e pëlqen këtë ide, ai donte që ai të jetë një sundimtar. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Të tri religjionet

Subject: Religion

Krishterimi

Krishterimi është feja që shumica e njerëzve në Suedi të cilët kanë qenë këtu për 1.000 vjet. Të krishterët besojnë se Jezusi ishte Biri i Perëndisë. Ata gjithashtu besojnë se Perëndia është në botë në tre mënyra të ndryshme: si Ati (Krijuesi i botës), Biri (Jezusi) dhe Shpirti (një forcë e padukshme). Ati, Biri dhe Fryma nuk janë tre perëndi të ndryshme, por aspekte të ndryshme të Perëndisë. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Kisha Ortodokse

Subject: Religion

Kisha Ortodokse u themelua në Perandorinë Romake Lindore, dhe ajo është e thënë të jetë e themeluar nga Jezusi.
Numri i anëtarëve të Kishës Ortodokse është rreth 200 milion.
Them peshkopët më të larta zakonisht të quajtura Patriarkët, dhe patriarku Konstantinopelska konsiderohet si më kryesorja, në disa vende të quajtur udhëheqësit e kryepeshkopit apo metropolitan. Por vetëm për shkak se ju jeni një peshkop i lartë nuk do të thotë se e ka kontrollin mbi të gjithë Mbretërinë e Kishës Ortodokse, nuk janë p.sh. Kisha Ortodokse Rumänsk-, Kisha Ortodokse greke, mm Serbisht Kisha Ortodokse. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Ngjashmëritë dhe dallimet brenda Judaizmit, Krishterimit dhe Islamit.

Tema: Kultura , Feja

Ka tre fetë kryesore të botës që kanë çarë nga i njëjti Perëndi, Krijuesi, përmes një njeriu, Abrahamit. Në një përpjekje për të nxjerrë në pah ngjashmëritë dhe dallimet brenda këtyre tri feve të mëdha monoteiste, unë kam zgjedhur për të parë në thelbin e besimeve të tyre dhe ritet krahasuar, festat dhe festivalet. Teksti është i strukturuar në mënyrë që gjatë çdo pikë përvijon drejtimet në çdo fe veç e veç, dhe pastaj nxjerr në pah dallimet dhe ngjashmëritë unë mund të gjeni. Unë do të nxjerr në pah se kjo do të jetë një krahasim i feve në përgjithësi sepse secili nga këta të tre ka specializime të shumta dhe dallimet brenda feve të tyre. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Të katër feve botërore

Subject: Religion

Kam vënë re se nuk është mjaft e një dallim i madh në mes të feve të ndryshme në kuptim të nenit G dhe fakte të pastër. Unë jam i sigurt se të gjithë të tjerët kanë shkruar të paktën sa më shumë që ajo do të jetë ndoshta disa lexim. Por kam pasur një shumë kam kërkuar për të thënë, por ju gjithashtu mund të lexoni të gjithë dhe qendra para se është koha për vlerësim. Kam provuar për të ulur poshtë në atë sa më shumë të jetë e mundur, edhe pse të shmangur largimin e leximit të rëndësishëm information.Trevlig. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Krahasimi i Suedisë, ortodokse dhe Kisha Katolike

Subject: Religion

Këtu është një ese mbi një krahasim të Suedisht, Ortodokse dhe Kishës Katolike përmbledhje e të gjitha sakramenteve të tyre, etj, shumë e krahasimeve dhe pikëpamjet e mia personale rreth kishave në mënyra të ndryshme.
Suedisht Kisha - Organizimi dhe simbolet, si ndikojnë shoqërinë fe:

Ndryshe nga të tjerët kisha kanë Kishës suedez vetëm dy sakramentet e Eukaristisë dhe Pagëzimit. Eukaristia është nëpërmjet priftit që fton zhvesh në altar për të marrë verë dhe bukë për të marrë "gjakun e Krishtit" vetë. Eukaristia është një vakt në përkujtimin vakt përfundimtar të Jezusit me dishepujt e tij. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Fe të dhënave

Subject: Religion

Krishterimi

Krishterimi është një fe, ajo supozon se Jezusi ishte Krishti, që është, Biri i Perëndisë.
Shpesh është thënë se Krishterimi erdhi në Suedi në lidhje me vitin 1000, kur Vikingët u ndal turr.
Krishterimi nuk ishte themeluar nga Jezusi, nga nxënësit e tij (të dishepujve të Jezusit). Ajo ishte shumë e vështirë për Jezusin në dyqan rreth dhe të mësojë çdo gjë, kështu që ai kishte ato ndihmojnë. 10 Urdhërimet e tyre ishin: Trego schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Krishterimi

Subject: Religion

Krishterimi tri degët

Krishterimi u shfaq nga Judaizmi. Ata janë mjaft të ngjashme. Përveç shembull, ne kemi shtuar Dhiatën e re e Biblës dhe që ka tradita të ndryshme dhe të tilla. Krishterimi është i ndarë në tri pjesë, ortodokse, protestante dhe katolike. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

Judaizëm

Subject: Religion

Çfarë mendoni për në judaizëm?

Judaizmi është një e ashtuquajtura fe monoteiste, dhe kjo do të thotë se të gjithë njerëzit që janë Çifutët besojnë vetëm në një Zot dhe se është Perëndi, ose Zoti si disa edhe thonë. View schoolwork »

GD Star Rating
në ngarkim ...

«Older schoolwork -