. Tani

Punimet e shkollës dhe ese nga shkolla e mesme
Kërko schoolwork

Comedia Infantil

Comedia Infantil është në lidhje me një djalë me emrin Nelio. Nelio arratis nga banditë që morën tërë familjen e tij në paraburgim. Gjatë udhëtim e tyre godet Nelio një xhuxh të bardhë të quajtur Yabu Bata.
Yabu Bata është një njeri i vogël me ëndrra të mëdha, sepse ai është ëndrra është që një ditë të gjetur rrugën shtëpi.
Yabu Bata ka qenë përçart për 15 vjet dhe ai beson se ai do të marrë rritje në 15 vjet dhe nëse ai ka fat të keq. Nelio lënë Yabu Bata pas disa javë.
Pas disa ditësh të enden në kaq tyre do Nelio në një qytet.
Nelio lëviz në një statujë të braktisur, e cila mbetet shtëpinë e tij, ndërsa në qytet.
Një natë qëndron Nelio në skenën e teatrit të qytetit, dhe pastaj ai do të jetë shtënë.
Tani ai blödandes në një tavanë dhe tregon historinë e tij të përjetshëm për një njeri me emrin Jose.

Rate Comedia Infantil


Related schoolwork
Në vijim janë projekte shkollore që kanë të bëjnë Comedia Infantil ose në asnjë mënyrë në lidhje me Comedia Infantil.

Koment Comedia Infantil

« | »