. Tani

Punën e shkollës dhe ese nga shkolla e mesme
Shkolla punë Search

Politikë

Topic: Shoqëria
| More

Një demokraci ka nevojë për politika, por politikanët nuk kanë demokraci në një diktaturë, nuk ka politikë.

Socializmi:

V marksizëm-leninizmit = Revolucionet e shpejtë të ndryshojë

Reformism S ndryshojë = Slow

Marksi dhe Lenini, komunistët rus

C, FP:

Social
Liberalizmi (në mes)

FP, Kd:

Liberalizmi ekonomik (në mes)

M

Moderne-
Konservatorizmi (mbajtur e vjetër)

based on 4 ratings Politikë, 1.3 nga 5 në bazë të 4 ratings
| More
Politikat Rate


Projekte të ngjashme shkollore
Në vijim janë projekte shkollore që kanë të bëjnë me politikën apo në ndonjë mënyrë në lidhje me politikën.

Politika Koment

« | »