.nu

การเรียนและการเขียนเรียงความจากโรงเรียนมัธยม
ค้นหาเรียน

เรียนศาสนา

วันออลเซนต์

เรื่อง: ศาสนา

วันออลเซนต์งานฉลองที่ให้ความเศร้าโศก, ความสุข, ความใกล้ชิดและจะนำความทรงจำทั้งดีและไม่ดี. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

เปรียบเทียบพุทธศาสนาและ HinduismProduct

เรื่อง: ศาสนา

ต้นกำเนิดพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดประมาณ 566 f. Kr ในอาณาจักรแห่งกบิลพัสดุ์เนปาลในปัจจุบัน พ่อปกครองราชอาณาจักรนี้ คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เรียกว่า Shakya Spådomsmänทำนายว่าพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นนักปรัชญาของความหมายของชีวิต พ่อไม่ชอบความคิดที่ว่าเขาอยากให้เขาเป็นผู้ปกครอง. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

สามศาสนา

เรื่อง: ศาสนา

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศสวีเดนที่ได้รับที่นี่เพื่อ 1,000 ปี คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พวกเขายังเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ในโลกในสามวิธีที่แตกต่างกัน: เป็นพระบิดา (ผู้สร้างของโลก), พระบุตร (พระเยซู) และวิญญาณ (แรงที่มองไม่เห็น) พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณไม่ได้สามเทพเจ้าที่แตกต่างกัน แต่แง่มุมที่แตกต่างกันของพระเจ้า. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

คริสตจักรออร์โธดอก

เรื่อง: ศาสนา

คริสตจักรออร์โธดอกก่อตั้งขึ้นในจักรวรรดิโรมันตะวันออกและมันบอกว่าจะได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยพระเยซู
จำนวนสมาชิกของคริสตจักรออร์โธดอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 200 ล้าน
พวกเขาบาทหลวงสูงสุดมักจะเรียกว่าพระสังฆราชและพระสังฆราช Konstantinopelska ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบางประเทศเรียกว่าผู้นำของอาร์คบิชอปหรือปริมณฑล แต่เพียงเพราะคุณเป็นบิชอปอาวุโสไม่ได้หมายความว่ามีการควบคุมทั้งคริสตจักรออร์โธดอกราชอาณาจักรมีเช่นคริสตจักรออร์โธดอกRumänsk-, คริสตจักรออร์โธดอกกรีก, เซอร์เบียคริสตจักรออร์โธดอกมม. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

ความเหมือนและความแตกต่างภายในยูดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

มีสามศาสนาที่สำคัญของโลกที่ได้เด้งแล้วจากพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นผู้สร้างผ่านชายคนหนึ่ง, อับราฮัม ในความพยายามที่จะเน้นความเหมือนและความแตกต่างภายในทั้งสามศาสนา monotheistic ที่ดีฉันได้เลือกที่จะมองไปที่หลักและลัทธิดังกล่าวและเมื่อเทียบกับพิธีกรรมและงานเทศกาลงานเลี้ยง ข้อความที่มีโครงสร้างเพื่อให้ในแต่ละจุดแสดงทิศทางในศาสนาแต่ละแยกและจากนั้นเน้นความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันฉันสามารถหา ผมจะชี้ให้เห็นว่านี่จะเป็นการเปรียบเทียบของศาสนาโดยทั่วไปเพราะแต่ละของทั้งสามมีความเชี่ยวชาญจำนวนมากและความแตกต่างภายในศาสนาของตัวเอง. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

สี่ศาสนาในโลก

เรื่อง: ศาสนา

ผมสังเกตเห็นว่ามีค่อนข้างแตกต่างใหญ่ระหว่างศาสนาที่แตกต่างกันในแง่ของส่วน G และข้อเท็จจริงบริสุทธิ์ ฉันแน่ใจว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมดได้เขียนอย่างน้อยเท่าที่มันจะเป็นอาจจะอ่านบาง แต่ฉันมีจำนวนมากที่ผมอยากจะพูด แต่คุณยังสามารถอ่านทุกคนและศูนย์ก่อนที่จะถึงเวลาสำหรับการจัดอันดับ ฉันได้พยายามที่จะลดลงในมันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แม้ว่าจะหลีกเลี่ยงการลบการอ่านที่สำคัญ information.Trevlig. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

เปรียบเทียบสวีเดน, ดั้งเดิมและคริสตจักรคาทอลิก

เรื่อง: ศาสนา

นี่คือความพยายามในการเปรียบเทียบสวีเดน, ออร์โธดอกและสรุปคริสตจักรคาทอลิกพิธีของพวกเขาทั้งหมดและอื่น ๆ จำนวนมากของการเปรียบเทียบและมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับคริสตจักรในรูปแบบที่แตกต่างกัน
คริสตจักรสวีเดน - องค์การและสัญลักษณ์ว่ามีอิทธิพลต่อสังคมศาสนา:

ซึ่งแตกต่างจากคริสตจักรอื่น ๆ มีคริสตจักรสวีเดนเพียงสองพิธีศีลมหาสนิทและล้างบาป ศีลมหาสนิทผ่านทางพระสงฆ์ที่เชิญชวนให้เปลื้องผ้าไปยังแท่นบูชาที่จะได้รับไวน์และขนมปังที่จะได้รับ "โลหิตของพระคริสต์" ตัวเอง ศีลมหาสนิทเป็นอาหารในความทรงจำของพระเยซู 'มื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกของเขา. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

ข้อมูลศาสนา

เรื่อง: ศาสนา

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาก็สันนิษฐานว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ที่เป็นพระบุตรของพระเจ้า
มันก็มักจะบอกว่าศาสนาคริสต์มาถึงสวีเดนในประมาณปี 1000 เมื่อพวกไวกิ้งหยุดอาละวาด
ศาสนาคริสต์ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเยซูจากนักเรียนของเขา (สาวกของพระเยซู) มันเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับพระเยซูที่ร้านรอบ ๆ และสอนทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ช่วยให้พวกเขา บัญญัติ 10 ของพวกเขา: แสดงเรียน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

ศาสนาคริสต์

เรื่อง: ศาสนา

ศาสนาคริสต์สามสาขา

ศาสนาคริสต์โผล่ออกมาจากยูดาย พวกเขามีความคล้ายกันมาก นอกจากนี้ตัวอย่างเช่นเราได้เพิ่มพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์และมีประเพณีที่แตกต่างกันและเช่น ศาสนาคริสต์จะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนร์โธดอกซ์, คาทอลิกและโปรเตสแตนต์. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

ศาสนายิว

เรื่อง: ศาสนา

สิ่งที่คิดว่าคุณในยูดาย?

ยูดายเป็นศาสนา monotheistic ที่เรียกว่าและนั่นหมายความว่าทุกคนที่เป็นชาวยิวเชื่อว่าเฉพาะในพระเจ้าและนั่นคือพระเจ้าหรือพระเจ้าขณะที่บางคนยังบอก. ดูการบ้าน»

GD จัดอันดับแบบดาว
loading ...

«เก่าเรียน -