.nu

การเรียนและการเขียนเรียงความจากโรงเรียนมัธยม
ค้นหาเรียน

ตามหลักจริยธรรม

1. เปิดมันขึ้นจริยธรรมในหนังสือคำมันบอกว่ามันหมายถึงการศึกษาของมารยาทและศีลธรรม
จึงมีคำพูดมากขึ้นหมายถึงความเข้าใจในความเป็นจริงปวดร้าวรู้กระท่อม
อนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการชุมนุมของคนคือการมีจริยธรรมไม่ได้ที่จะ
ห่ามและทำหน้าที่โดยไม่คิดแรกคือการมีจริยธรรม 2. ตามที่พุทธศาสนามันก็จะต้องพบกับค่าบางอย่างเกี่ยวกับชายคนหนึ่งหลังจากที่ชายคนกลายเป็นมนุษย์หลังจากที่มีการรับสัตว์และมนุษย์จะต้องได้รับในที่บริสุทธิ์ที่สุดหลังจากที่เธอพบว่าตัวเองในขณะนี้ให้ใกล้เคียงกับนิพพาน และเปรียบเทียบคนหนึ่งที่มีสิ่งวัสดุเธอมีค่าอันยิ่งใหญ่เพราะเธอเป็นที่ซับซ้อนสร้างขึ้นว่าเราไม่ได้ตอนนี้เข้าใจเราในทุกส่วน คุณค่าของมนุษย์ที่ได้รับเสมอรอบนานก่อนที่จะเกิดขึ้นบางศาสนา เพียงแค่จะขับรถ slavery've มีการทำเพราะถูกกล่าวหาว่าคนขับอ้อมทาสมีค่าดี​​กว่าทาสที่เกิดขึ้นจริง และสิทธิมนุษยชนก็จะเรียกว่าอย่างเป็นทางการและนี่คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตตัดสินใจที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสหประชาชาติ นี่คือหนึ่งในกฎแรกที่ทุกคนมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสีหรือศาสนา แต่เมื่อว่าด้วยวัสดุถ้าคุณมองไปที่สิ่งที่มีบุคคลที่มีค่าจากวิสัยทัศน์ทุนนิยมเป็นคนพิการไม่เคยได้รับมีมูลค่าสูงสำหรับความสามารถในการผลิตที่อยู่ในระดับต่ำอย่างมาก

3. สิ่งที่ทั้งอาจเกิดจากการผลิตฮอร์โมน แต่ตามที่ผมว่ามันมีด้วย
อารมณ์ของมนุษย์และการศึกษาที่จะทำคุณฝึกสิ่งที่คุณสั่งสอน ได้รับการลงโทษเมื่อ
คุณหนึ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะตบเด็กของตัวเองมากเกินไป

4. ตามที่หนังสือ: เป็นเพราะการรับรู้ทางศีลธรรมของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราสำหรับวันที่ และนี่ผมเห็นน่าเกลียด

5. โลกของเราไม่ยุติธรรม คุณไม่สามารถรับสังคมที่ยุติธรรมสำหรับตราบใดที่เราอาศัยอยู่ใน
สังคมทุนน​​ิยมที่ทุกคนคิดว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับตัวเอง ถ้าเราดูที่สังคมปัจจุบัน
เราจะเห็นว่าเช่น ผู้อพยพไม่ได้รับงานถึงแม้ว่าพวกเขามีความรู้ ... ดีเป็นที่ชัดเจนว่า
มีภาษาที่จะทำ, การจ้างงานค่อนข้างหนึ่งที่เข้าใจแม้กระทั่งการตัดสินใจเพราะอนึ่ง
วัฒนธรรมที่คุณเติบโตขึ้นมาด้วย
คือความรักความยุติธรรมสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้รับกับความรู้สึกของมนุษย์ที่จะทำและการนัดหยุดงาน
ความผิดก็ไม่มีอะไรจะทำอย่างไรกับคุณก็ต้องอยู่กับมัน พยายามที่จะล้มเหลว
ให้เพียงความทุกข์ทรมาน

6. ตามที่ผมคุณไม่สามารถคิดเช่นนี้อยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกัน หนึ่งยังคงต้องชั่งน้ำหนักขึ้นทั้งหมด
การตัดสินใจที่เราทำในที่สุด แต่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในสิ่งที่คุณจะอยู่ใน
สำหรับทุกสถานการณ์จะไม่ซ้ำกัน แต่อาจจะมากหรือน้อยเท่ากันกับแต่ละอื่น ๆ ถ้าฉัน
ที่เติบโตขึ้นมาเพื่อจะวัตถุนิยมกลุ่มเหล่านี้เช่นนี้แม้ว่าผมไม่เชื่อในมัน
1. สถานการณ์จริยธรรม
2. ทีมสินจริยธรรม
3. หน้าที่จริยธรรม
4. สอดคล้องจริยธรรม

7. ยกโทษให้ฉัน แต่ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้และมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของเธอและฉัน
น่าเสียดายที่ไม่สามารถหาอะไรเกี่ยวกับเธอในหนังสือของเรา

based on 2 ratings จริยธรรม 5.0 จาก 5 ขึ้นอยู่กับ 2 คะแนน
อัตราจริยธรรม


โครงการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้โครงการโรงเรียนจะจัดการกับจริยธรรมหรือในทางใดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม

« | »